IV BAKALAURO KURSAS

  DĖSTOMI DALYKAI


  KETVIRTAS  KURSAS

  VII semestras

  Aplinkosaugos strategijos ir planai (lekt. V. Bezaras)


  Saugomos teritorijos(prof. P. Kavaliauskas)


  Aplinkosaugos teisė(doc. R. Prapiestienė)


  Poveikis aplinkai ir monitoringas(doc. M. Jankauskaitė)


  Bioįvairovės apsaugos pagrindai(lekt. R. Šimanauskienė)


  Kultūros paveldo tvarkymas(doc. R. Prapiestienė)


  Etnologija(lekt. R. Tučas)


  Estetika(doc. M. Dumbliauskienė)

   


  VIII semestras

  Politinė geografija(lekt. R. Tučas)


  Kultūros geografija(doc. V. Daugirdas)