Studijos

  VU Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedroje vyksta trijų pakopų studijos:
  Pirmosios pakopos studijos
  Bakalauro studijos (trukmė 4 metai)
  Antrosios pakopos studijos
  Magistrantūros studijos (2 metai)
  Trečiosios pakopos studijos
  Doktorantūros studijos (4 metai).