I BAKALAURO KURSAS

  DĖSTOMI DALYKAI


  PIRMAS KURSAS

  I semestras

  Geografijos įvadas (doc. D. Veteikis) 


  II semestras

  Topokartografija ir geomorfologija(prof.  A. Česnulevičius )

   

  Bendroji gamtinė ir visuomeninė geografija(doc. D. Veteikis  ir  doc. I. Bražukienė) 


  Europos gamtinė ir visuomeninė geografija(doc. D. Veteikis  ir  doc. I. Bražukienė)


  Topokartografijos ir geomorfologijos praktika(prof.  A. Česnulevičius; doc. M. Dumbliauskienė; doc. A. Bautrėnas )