1946 m. - 1949 m.

  1946 m.
  1. Dereškevičius Jonas " Žemos kultūros tautų kartografija" vad. V. Chomskis 
  1947 m.
  2. Basalykas Alfonsas "Vilniaus reljefas, kaip pleistoceninės dangos skulptūra" vad. K. Bieliukas 
  1948 m.
  3. Rastenis Petras "Vilniaus miesto pramonė stalininio penkmečio perspektyvoje" ......
  1949 m.
  4. Krasauskas Liudas "Milijoninio TSRS žemėlapio 0-34, N-34 ir N-35 lapų analizinis vertinimas" ....