1990 m.

  563. Arlauskaitė-Ališauskienė Lilija. Vilniaus miesto gyventojų išorinė migracija pokario laikotarpiu
  Vad. P. Gaučas

  564, 564a. Bakanaitė-Šiukštienė Adrija. Trakų rajono tautinės gyventojų sudėties raida 1959 – 1989 m.
  Vad. P. Gaučas

  565, 565a. Kavaliūnaitė Aušra. Kalniečių rajonas Kaune elgesio geografijos požiūriu
  Vad. P. Kavaliauskas?

  566. Kirdeikytė Vilma. Lietuvos ekologinių problemų geografiniai dėsningumai
  Vad. S. Vaitekūnas

  567. Krikštanaitė Vilma. Gyvulininkystės tarpūkinių įmonių geografija
  Vad. V. Moriakinas

  568. Mikalčiūtė Laima. Lietuvos gyventojų migracijos XX a.
  Vad. S. Vaitekūnas

  569. Motiejūnaitė Rūta. Lietuvos priemiestinės zonos žemės ūkis
  Vad. V. Moriakinas

  570. Neverovič Vida. Lietuvos gyventojų demografinė situacija
  Vad. S. Vaitekūnas

  571, 571a. Palubinskas Algirdas. Kauno marių geografinė charakteristika ir perspektyvos
  Vad. P. Kavaliauskas

  572. Saikauskas Gintautas. Žemės ūkio kooperacijos teritorinės formos
  Vad. V. Moriakinas

  573. Šapovalova-Palevičienė Marija. Karoliniškių rajonas Vilniuje elgesio geografijos požiūriu
  Vad. P. Kavaliauskas?

  574. Šutas Ramūnas. Gyvenviečių sistemos ir jų valdymas
  Vad. S. Vaitekūnas

  575, 575a. Žigaraitė Sigutė. Vilniaus rajono gyventojų tautinė sudėtis ir dėstomos kalbos bendrojo lavinimo mokyklose
  Vad. P. Gaučas

  1991 m.

  576. Ambrulaitis Romualdas. Kauno marių viršvandeninių krantų litodinamika
  Vad. Č. Kudaba

  577. Bazaraitė Ramunė. Mokinių ekologinės kultūros ugdymas remiantis gamtos mokslų žiniomis
  Vad. E. Vaitkevičius

  578, 578a. Grigošaitytė Elvyra. Tauragno ežero ir jo apylinkių rekreacinė analizė
  Vad. P. Kavaliauskas

  579. Nausėdaitė-Eidukaitienė Nijolė. Ni, Cr ir Pb pedogeocheminės anomalijos šalia „Vairo“ g-los ir „Elnio“ g-los
  Vad. R. Taraškevičius

  580, 580a. Petronytė-Galvanauskienė Jolita. Vilniaus senamiesčio augalija miesto želdinių sistemoje
  Vad. R. Prapiestienė

  581. Stukaitė Alma. Miško dirvožemių renatūralizacija
  Vad. ?

  582. Valiūnaitė Jolita. Aukštaitijos nacionalinio parko šiaurės vakarinės dalies melioracinis įsisavinimas ir naudojimas
  Vad. E. Vaitkevičius

  583, 583a. Vilkelytė Dalė. Ginučių – Kirdeikių apylinkių agrokraštovaizdžio optimalumo analizė
  Vad. P. Kavaliauskas

  584, 584a. Žaganevičiūtė-Strimaitienė Daiva. Technogeninės dangos pasiskirstymas Vilniaus senamiestyje
  Vad. ?

  1993 m.

  596. Berankis Povilas. Klaipėdos rajono gyvenvietės ir gyventojai 1959-1992 m. laikotarpiu. Vad. ?

  597. Dabrėzaitė Laima. Kai kurių aukštaitijos nacionalinio parko ežerų antropologijos priežastys ir požymiai. Vad. D. Galvydytė

  598. Dubikaltis Vidmantas. Dubysos regionio parko principinis funkcinis zonavimas. Vad. Z. Vaitkevičius.

  599. Jarašiūnaitė-Kazėnienė Orinta. Šiaulių miesto ekologinės būklės įvertinimas. Vad. R. Prapiestienė.

  600. Kazragytė-Šedbarienė Jolanta. Rietavo ir jo apylinkių istorinė raida, pažintinio turizmo organizavimo galimybės. Vad. ?

  601. Lukauskas Evaldas. Dirvožemio savybių ir derliaus variacija laike ir erdvėje noreniniame reljefe. Vad. M. Židukevičienė.

  602. Mulokas Egidijus. Baltijos jūros kranto zonos dinaminės ypatybės tarp Klaipėdos ir Šventosios uostų. Vad. D. Kardošienė?

  603. Pipynė Rolandas. Biržų regionio parko principinis funkcinis zonavimas. Vad. ?

  604. Ramonaitytė Aira. Veliuonos gyvenvietės ekologinė situacija. Vad. R. Prapiestienė.

  605. Rimavičius Remigijus. Kraštovaizdžio kompleksų ir objektų konservacinės vertės nustatymas. Vad. P. Kavaliauskas

  606. Sitavičiūtė-Dambravienė Vilma. Mažeikių miesto ekologinė būklė. Vad. R. Prapiestienė

  607. Stasiulionytė Audra. ? prekyba Lietuvoje 1985-1990 m. Vad. S. Vaitekūnas.

  608. Šukaitis Saulius. Lituvos kritulių cheminė sudėtis. Vad. D. Galvydytė

  609. Vaičiūnaitė Daiva. Panemunių regioninio parko kraštotvarkinio zonavimo pasiūlymai. Vad. ?

  610. Vaikevičiūtė Vilma. Antropologiniai pokyčiai Vakarų žemaičių molingųjų lygumų žemėvaizdyje socializmo laikotarpiu (Plungės raj. buvusio Minijos kolūkio teritorijos pavy

  1992 m.

  585. Babraitytė Virginija. Aukštaitijos nacionalinio parko ŠV dalies gyvenviečių ryšys su aplinka. Vad. D. Galvydytė

  586. Daugirdas Vidmantas. Lietuvos teritorinio-administracinio suskirstymo raida. Vad. P. Kavaliauskas

  587. Gražina Kivaitė-Žemaitienė. Lietuvos kaimo demografinių procesų analizė. Vad. V. Novogreckas

  588. Krupickaitė Dovilė. Geopolitikos raida ir Lietuva. Vad. ?

  589. Lašinskytė Ilona. ŠV Aukštaitijos nacionalinio parko dalies etnografiniai elementai. Vad. D. Galvydytė

  590. Pociūtė Daiva. Kuršių marių cheminis užterštumas. Vad. ?

  591. Puzonas Stanislovas. Vienkiemių škių škininkų raida. Vad. P. Kavaliauskas

  592. Rimkutė Rita. Alytaus miesto ir rajono turistinės galimybės. Vad. ?

  593. Tučas Rolandas. Gamtinės aplinkos veiksnys etnogeocenozių raidoje (Lietuvos pavyzdžiu). Vad. P. Kavaliauskas

  594. Veisas Arvydas. Klaipėdos prekybos uostas. Vad. J. Zagorskis.

  595. Vinslovaitė Burika. Lietuvos gyventojų skaičiaus raida. Vad. J. Vaitiekūnas.

  1994 m.

  611. Bauža Daumantas. Lietuvos ledyninio reljefo hipergenezė Aukštaitijos nacionalionio parko pavyzdžiu. Vad. D. Galvydytė

  612. Beconytė Giedrė. Matematiniai metodai geografijoje: 48 Lietuvos miestų socialinių ekologinių sąlygų faktorinė analizė. Vad. P. Kavaliauskas

  613. Budzeika Vytautas. Aukštaitijos priemolingų kalvų šlaitų dirvožemiai. Vad. D. Galvydytė

  614. Burneika Donatas. Kultūriniai procesai suformavę Centrinės Europos kultūrinę sritį. Vad. J. Zagorskis.

  615. Gaučaitė Rasa. Lietuvos miestų gyventojų nacionalinė sudėtis. Vad. S. Vaitekūnas

  616. Pusvaškytė-Jadzinskienė Eglė. Santuokos ir ištuokos Lietuvoje 1982-1992 metais. Vad. S. Vaitekūnas

  617. Jurcevičius Darius. Geopolitinės situacijos įtaka nacionaliams konfliktams. Vad. S. Vaitekūnas

  618. Kačinskas Rolandas. Lietuvos nacionalinis saugumas: geopolitinis balansas. Vad. S. Vaitekūnas

  619. Kriaučiūnas Edikas. Miškovaldos ir miškų ūkinių vienetų istorinės raidos bruožai Lietuvoje. Vad. E. Vaitkevičius

  620. Mikelionis Algimantas. Lietuvos energetiniai ištekliai. Vad. R. Šilagalis.

  621. Norvaišas Rolandas. Lietuvos gyventojų mirtingumas pagal priežastis, amžių ir lytį visoješalyje ir rajonuose. Vad. S. Vaitekūnas

  622. Martinkutė-Norvaišienė Vilma. Atmosferos užterštumas ir jo įtaka prarastų darbingų metų skaičiui. Vad. Nėra

  623. Pričkaitytė Jūratė. Lietuvos žemesniųjų teritorinių administracinių vienetų istorinė analizė. Vad. P. Kavaliauskas

  624. Sadauskas Kęstutis. Europos integracijos politikos politinia-geografiniai procesai. Vad. S. Vaitekūnas

  625. Staponaitytė Gražina. Smėlio dirvožemių renatūralizacija Aukštaitijos nacionalinio parko miškuose. Vad. D. Galvydytė.

  626. Šlepavičius Ričardas. Pasaulio politinio žemėlapio raida. Vad. S. Vaitekūnas

  627. Vazniokaitė Laima. Pietryčių Lietuvos švietimo sistemos delituanizacija 1944-1993 m. Vad. P. Gaučas.

  628. Žukas Rolandas. Vaikiškos periodinės literatūros rinka ir prekybos geografija. Vad. J. Zagorskis.

  Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos