1980 m.

  439. Andrijaitytė Milyta. LTSR vieningos apgyvendinimo sistemos plėtotės analizė ir perspektyvos
  Vad. J. Kuncina

  440. Bajorinas Edvardas. Vilniaus miesto prekybos tinklas
  Vad. A. Basalykas

  441. Baltaduonytė Ledrūna. LTSR teritorijos administracinio suskirstymo dinamika 1918 – 1979 m.
  Vad. P. Gaučas

  442. Beleckaitė Živilė. LTSR kurortų vystymosi geografinės socialinės problemos (Palangos miesto pavyzdžiu)
  Vad. S. Vaitekūnas

  443. Jacunska Irena. LTSR statybinių medžiagų pervežimo geležinkelių transportu optimizavimas
  Vad. J. Zagorskis

  444. Mažulytė Danguolė Marytė. LTSR kaimo gyvenviečių raida ir kai kurie jų ryšio su kraštovaizdžiu ypatumai
  Vad. Č. Kudaba

  445. Morkvėnaitė Vita. Lietuvos ekonominių ryšių geografija
  Vad. J. Zagorskis

  446. Paškevičiūtė Stefanija. LTSR kaimo gyventojų migracija
  Vad. S. Vaitekūnas

  447, 447a. Rekreacijos klausimai LTSR rajoninėje žemėtvarkoje
  Vad. P. Kavaliauskas

  448, 448a. Seiliūtė Elvyra. LTSR urbanizacijos procesas 1955 – 1975 m.

  449. Taraškevičiūtė Janė. Natūralus gyventojų judėjimas Lietuvos TSR miestuose 1959 – 1978 m.
  Vad. V. Suchotskaja

  450. Triškina-Vaitiekūnienė Valė. Perspektyvinio „Žemaitijos“ nacionalinio parko rekreacinis įsisavinimas
  Vad. P. Kavaliauskas

  451. Vaitkevičius Kęstutis. LTSR profesinių technikos ir technikos mokyklų tinklas
  Vad. S. Vaitekūnas

  452. Venckutė Regina. Natūralus ir mechaninis gyventojų judėjimas lietuviškose gubernijose carinės Rusijos valdymo metais
  Vad. P. Gaučas

  1981 m.

  453. Apanavičiūtė Nijolė. Biržulio – Stervos ornitologinio draustinio augalija
  Vad. D. Galvydytė

  454. Baškytė Rūta. Kairėnų apylinkių kraštovaizdis
  Vad. A. Basalykas

  455, 455a. Bružaitė-Beliukevičienė Nijolė. Dirvodarinių uolienų mechaninės sudėties kaitos dėsningumai suklotinėse kalvose (Žemaičių aukštumos pietrytiniame šlaite)
  Vad. Č. Kudaba

  456. Bubnys Kęstutis. Pavilnio – Ribiškių apylinkių kraštovaizdžio rekreacinė analizė
  Vad. P. Kavaliauskas

  457. Dyraitė Danutė. Plungės rajono „Gegrėnų“ kolūkio kraštotvarka
  Vad. P. Kavaliauskas

  458. Dokšaitė Vilija. Plungės rajono Varduvos kolūkio kraštotvarka
  Vad. P. Kavaliauskas

  459. Griškonytė Rima. Moreninių dirvodarinių uolienų karbonatingumo įtaka podirvio rūgštingumo formavimuisi
  Vad. Č. Kudaba

  460. Ignatonis Jonas. Didžiųjų Nemuno kilpų kraštovaizdžio rekreacinis įsisavinimas
  Vad. P. Kavaliauskas

  461. Inkrataitė Gailutė. „Žemaitijos“ nacionalinio parko kraštovaizdžio rekreacinis įvertinimas
  Vad. P. Kavaliauskas

  462. Jankauskaitė Margarita. Skroblaus baseino landšaftinė – geocheminė charakteristika
  Vad. D. Galvydytė

  463. Kavoliutė Filomena. Šiaulių priemiestinės zonos žemėvaizdžių ūkinis išnaudojimas
  Vad. A. Basalykas

  464, 464a. Morkūnaitė Regina. Biržulio duburio geomorfologinė sąranga
  Vad. D. Galvydytė

  465. Nagelytė Laima. „Aukštaitijos“ nacionalinio parko vidurinės dalies kraštovaizdis
  Vad. A. Basalykas

  466. Neniškytė Regina. Žemaičių aukštumos pietinio šlaito dirvodarinių uolienų topologinės difirenciacijos dėsningumai
  Vad. Č. Kudaba

  467. Šikšniūtė Laima. „Aukštaitijos“ nacionalinio parko šiaurinės dalies landšaftiniai kompleksai
  Vad. A. Basalykas

  468, 468a.Vaitkevičius Eduardas. Buivydžių – Vilniaus ruožo Neries atodangos vykstančių dinaminių procesų tyrimai fotogrametriniu metodu
  Vad. D. Mardosienė

  1983 m.

  480, 480a. Aušraitė-Tubienė Dalia. Šalčininkų rajono reljefas ir gamtiniai teritoriniai kompleksai
  Vad. A. Basalykas

  481, 481a, b, c. Ančios kolūkio kraštovaizdžio rekreacinio išnaudojimo klausimai
  Vad. P. Kavaliauskas

  482. Deltuvaitė Rūta. Merkio žemupio – Katros lygumos geocheminiai ypatumai
  Vad. D. Galvydytė

  483, 483a. Dilytė-Putienė Birutė. Sodybos ir jų perspektyvos Lazdijų rajono Kapčiamiesčio kolūkio kraštovaizdyje
  Vad. P. Kavaliauskas

  484. Gentvilas Eugenijus. „Aukštaitijos“ nacionalinio parko reljefas ir gamtiniai teritoriniai kompleksai
  Vad. A. Basalykas

  485. Gorodeckis Aringas. Trakų rajono reljefo kompleksai ir jų panaudojimas
  Vad. A. Basalykas

  486. Jakavonytė Angėlė. Pietryčių smėlėtosios lygumos landšaftų renatūralizacijos ypatumai
  Vad. D. Galvydytė

  487. Jauniškytė-Gregorauskienė Virgilija. Mažeikių apylinkių geocheminė charakteristika
  Vad. D. Galvydytė

  488, 488a. Niauraitė Danguolė. Agroželdiniai Lazdijų rajono Gegužės I kolūkio kraštovaizdyje
  Vad. P. Kavaliauskas

  489, 489a. Raščius Gediminas. Urbanistinės dykros Vilniaus miesto kraštovaizdyje
  Vad. P. Kavaliauskas

  490. Ribokas Gintaras. Žemės ūkio naudmenų dinamika kalvotose moreninėse aukštumose (Utenos administraciniame rajone)
  Vad. J. Milius

  491. Ribokas Vytautas. Švenčionių rajono reljefas ir gamtiniai teritoriniai kompleksai
  Vad. A. Basalykas

  492. Urbaitė Violeta. Naujojo kaimo gyvenviečių landšaftinė situacija
  Vad. A. Basalykas

  493. Vanagaitė-Bagdonavičienė Stasė. Vabalninko apylinkių paviršius ir kraštovaizdis
  Vad. V. Dvareckas

  494, 494a. Žemaitytė-Raščiuvienė Vilija. Vingio parko kraštovaizdis ir jo išnaudojimo bruožai
  Vad. P. Kavaliauskas

  1982 m.

  469. Bagdonaitė Dalia. Lietuvos TSR cukraus pramonė, jos žaliavų bazė, išvystymas ir išdėstymas
  Vad. J. Zagorskis

  470. Bileišytė-Žiukienė Rita. Santuokų ir ištuokų Lietuvos TSR teritorinė analizė
  Vad. P. Kavaliauskas

  471. Eitutytė-Kančelskienė Alma. Darbo jėgos išteklių teritorinė analizė Lietuvos TSR miestuose ir kaimuose
  Vad. P. Kavaliauskas

  472. Gudaitė-Pocienė Idalija. Lietuvos TSR durpynai ir durpių pramonė
  Vad. A. Basalykas

  473. Kigaitė-Girdauskienė Laima. Lietuvos TSR kaimo aptarnavimo sferos vystymo socialinės – geografinės problemos
  Vad. S. Vaitekūnas

  474. Macionytė-Zadarožnikienė Margarita. Lietuvos TSR bendro naudojimo automobilių transportas
  Vad. V. Lastas

  475. Noreikaitė-Preibienė Elena. Lietuvos TSR respublikinio pavaldumo miestų gyventojų dinamika
  Vad. J. Kunčina

  476. Novogreckas Viktoras. Lietuvos TSR žemės ūkio darbo jėgos išteklių ekonominės geografinės problemos
  Vad. S. Vaitekūnas

  477. Plytnikaitė Danguolė. Verslinės kilmės toponimai Lietuvos TSR teritorijoje
  Vad. A. Basalykas

  478. Vidickas Jonas. Lietuvos TSR gyventojų švytuoklinė darbo migracija
  Vad. J. Kunčina

  479. Vidugirytė-Ignatonienė Audronė. Lietuvos TSR kaimo socialinės demografinės problemos
  Vad. S. Vaitekūnas

  1984 m.

  495. Bražiūnaitė Audronė. Lietuvos TSR gyventojų amžiaus grupės
  Vad. P. Gaučas

  496. Duksaitė Vidmantė. Lietuvos TSR respublikinio pavaldumo miestų gyventojų socialinės sudėties dinamika
  Vad. J. Kunčina

  497. Gaudiešius Vytas. Respublikos miestų pramoninis potencialas
  Vad. P. Kavaliauskas

  498. Gricius Alvydas. Žemės naudmenų dinamika Rytų Lietuvoje
  Vad. A. Basalykas

  499. Kirdeikaitė Gražina. Smėlingo kraštovaizdžio miško žemių ir miškų ekonominis vertinimas
  Vad. D. Galvydytė

  500. Klioštoraitytė Jurgita. Lietuvos TSR maisto pramonės kompleksas
  Vad. J. Zagorskis

  501. Kiškis Inesis. Pensijinio amžiaus gyventojų dinamika Lietuvos TSR respublikinio pavaldumo miestuose
  Vad. J. Kunčina

  502. Lapė Vidmantas. Naudmenų struktūros dinamika Vakarų Lietuvoje
  Vad. A. Basalykas

  503. Markevičiūtė Roma. Lietuvos TSR gyventojų asmeninis pagalbinis ūkis
  Vad. S. Vaitekūnas

  504. Miniataitė Dalia. Lietuvos TSR žemės ūkio gamybos specializaciją ir išdėstymą nulemiantys veiksniai
  Vad. V. Moriakinas

  505. Norvaišaitė Zita. Lietuvos TSR upių transportas
  Vad. V. Lastas

  506. Talačkaitė Danutė. Lietuvos TSR gyventojų migracija
  Vad. S. Vaitekūnas

  Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos