1970 m.

  300. Jasutytė Angelė. Fluoro, mangano ir geležies pasiskirstymas Lietuvos TSR požeminiuose vandenyse. Vad. V. Chomskis

  301. Nekrašaitė Valė. Žemės ūkio naudmenų struktūra, įvairiuose landšaftiniuose vietovaizdžiuose. Vad. D. Galvydytė

  302. Pilipaitis Albinas. Transformavimo procesų taikymas architektūrinių paminklų nuotraukų tikslams. Vad. R. Vilūnas.

  303. Petrulionytė Janina. Geomorfologinis ir landšaftinis tyrinėjimas naudojant aeronuotraukų dešifravimo metodus. Vad. A. Basalykas

  304. Sitonis Algimantas. Stereoplanigrafo justiravimas. Vad.

  305. Vansevičiūtė Regina. Geomorfologinis ir landšaftinis tyrimai aeronuotraukų dešifravimo metodu (Zarasų raj. Pkniškų apyl.). Vad. Č. Kudaba

  306. Vaitekian Marija. Lietuvos TSR gamtinių sąlygų įvertinimas rekreacijai. Vad. D. Galvydytė

  307. Žiukaitė Danutė-Janė. Geomorfologinis ir landšaftinis tyrimai aeronuotraukų dešifravimo metodu (Zarasų raj. Dusetų apyl.). Vad. A. Basalykas

  308. Žvirblis Rimatas. Fotogrametrinės pastatų nuotraukos kameros. Vad. R. Vilūnas.

  309. Minevičiūtė Aldona. Natūralus Lietuvos TSR gyventojų tankumas. Vad. V. Chomskis

  1971 m.

  310. Bridikytė Regina. Vilniaus raj. Dukštų apyl. gamtinės sąlygos
  Vad. A. Basalykas

  311. Budraitė Aldona. Aukštaitijos nacionalinio parko pietrytinės dalies landšafto rekreaciniai tyrimai
  Vad. D. Galvydytė

  312. Grinevičius Vytautas. Ventos vidurupio geomorfologinės sąlygos
  Vad. A. Basalykas

  313. Janulytė Eugenija. Šventosios slėnio geomorfologinė analizė Užpalių – Jeros ruože
  Vad. V. Dvareckas

  314. Lapovaitė Valė. Baltarusijos TSR Ivacievičių raj. Suvorovo kolūkio vietovės agrarinio kraštovaizdžio charakteristika pagal aeronuotraukų dešifravimą
  Vad. Č. Kudaba

  315. Marcinkievič Marija. Aukštaitijos nacionalinio parko pietrytinės dalies landšaftinė charakteristika
  Vad. D. Galvydytė

  316. Mažuknaitė Dalia. Žaliųjų ežerų landšaftinio draustinio landšaftinė charakteristika
  Vad. D. Galvydytė

  317. Pladaitė Lina. Vilniaus raj. Dūkšto apyl. gamtinių sąlygų išnaudojimas gamyboje
  Vad. A. Basalykas

  318. Ragelytė Vanda. Žaliųjų ežerų landšaftinis draustinis ir poilsis
  Vad. D. Galvydytė

  319, 319a Spūdytė-Kilkuvienė Vida. Antalksnės – Šakarvos – Kaltanėnų apylinkių landšafto kaimai ir vienkiemiai
  Vad. D. Galvydytė

  320. Narbutytė Genė. Nuotakio ir erozijos tyrimai lietinimų drėkinamame šlaite
  Vad. A. Basalykas

  321. Žižmaraitė Irena. Baltarusijos TSR Kružanų raj. „Kavolių“ kolūkio žemės ūkio naudmenų aerofotonuotraukų dešifravimas
  Vad. Č. Kudaba

  1973 m.

  335. Arbačiauskaitė Ona. Varduvos apylinkių paviršiaus glaciomorfologinė charakteristika
  Vad. Č. Kudaba

  336. Azarevičiūtė Marijona. Biržulio duburio apylinkių paviršiaus glaciomorfologinis apibūdinimas
  Vad. Č. Kudaba

  337. Budriūtė-Pilypienė Irena. Landšaftinių nacijų geocheminė charakteristika
  Vad. D. Galvydytė

  338. Daunys Alvydas. Alytaus rajono „Tarybinio artojo“ kolūkio landšaftinė charakteristika
  Vad. D. Galvydytė

  339. Grigonis Antanas Gediminas. Utenos raj. Kuktiškių ir Piliakalnio kolūkių žemėveiksliai ir jų landšaftinis įvertinimas
  Vad. J. Milius

  340. Jacevičius Ričardas. Pasvalio raj. „Kovos“ kolūkio dirvožemiai
  Vad. L. Krasauskas

  341. Kazakevičiūtė Ona. Plungės rajono Varduvos kolūkio landšaftai ir jų ūkinis panaudojimas
  Vad. J. Milius

  342. Lapienis Boleslovas. Alytaus raj. „Tarybų Lietuvos“ kolūkio dirvožemiai
  Vad. L. Krasauskas

  343, 343a. Liauškaitė Roma. Makniūnų – Merkinės apylinkių landšaftas ir kaimai bei vienkiemiai
  Vad. D. Galvydytė

  344. Macytė Vida. Alytaus raj. Miroslavo kolūkio dirvožemis
  Vad. L. Krasauskas

  345. Misevičiūtė Danutė. Plungės raj. „Aušros“ kolūkio landšaftai ir jų ūkinis panaudojimas
  Vad. Vad. R. Kudiškienė

  346. Svisčiauskas Ričardas. Erlos ir Salanto slėnių ir tarpuslėnių (Nasrėnų – Mosėdžio ruože) geomorfologinė analizė
  Vad. A. Basalykas

  347. Valaitė-Malinauskienė Palmira. Biržulio ežero apylinkių geografinė charakteristika
  Vad. Č. Kudaba

  348. Žukauskaitė Salomėja. Šarnelės apylinkių paviršiaus glaciomorfologinis apibūdinimas
  Vad. Č. Kudaba

  349, 349a. Poderytė Zenė. Makniūnų – Merkinės apylinkių landšaftinių vietovaizdžių augalija
  Vad. D. Galvydytė

  350. Šeputytė Aldona. Miško priemolio dirvožemių kai kurios savybės
  Vad. D. Galvydytė

  1972 m.

  322. Bogurevičienė Regina. Klimatiniai žemėlapiai ir jų kartografavimo metodai (pagal TSRS nac. atlasą)
  Vad. V. Chomskis

  323. Duksa Tomas. Interjero detalių fotogrametrinė nuotrauka
  Vad. R. Vilūnas

  324. Mašanauskaitė Marytė. Gamtiniai ir ekonominiai ryšiai TSRS nac. atlasuose
  Vad. V. Chomskis

  325, 325a Petniūnaitė Janina. Kritulių režimas Lietuvos landšaftuose
  Vad. A. Basalykas

  326. Pautienius Vytas. Fototeodolito F-1 kalibravimas ir justiravimas
  Vad. R. Vilūnas

  327. Paulauskaitė Salomėja. LTSR Aukštųjų mokyklų Mokslo darbų Biologija, geografija ir geologija serijų grafinės medžiagos analizė ir vertinimas.
  Vad. V. Chomskis

  328. Paulauskaitė Vida. Kartografavimo metodai TSRS ekonominiuose žemėlapiuose
  Vad. V. Chomskis

  329. Turtaitė Zina. Lietuvos gamtinių sąlygų įvertinimas kaupiamųjų kultūrų auginimui
  Vad. D. Galvydytė

  330, 330a. Steponėnaitė Danutė. Pirmasis kompleksinis atlasas Aleksandro Humbolto idėjų šviesoje
  Vad. V. Chomskis

  331. Varakinienė Angelė. Darbas su žemėlapiu vidurinėje mokykloje
  Vad. L. Krasauskas

  332. Žalalytė Vida. Lietuvos TSR kraštotyrinio atlaso maketas ir programa
  Vad. V. Chomskis

  333. Žinytė Valentina. Užrašai ir šriftų sistemos
  Vad. V. Chomskis

  334. Žitkevičiūtė Aurelija. Vidutinio ir stambaus mastelio bendrieji geografiniai Lietuvos žemėlapiai
  Vad. V. Chomskis

  1974 m.

  353. Akelaitytė Danutė. Hidrografinio tinklo kokybinė ir kiekybinė generalizacija smulkaus, vidutinio ir stambaus mastelio žemėlapiuose
  Vad. V. Chomskis

  354. Bačiauskaitė Elvyra. Gyvulininkystės kartografavimas Lietuvos TSR žemės ūkio pavyzdžiu
  Vad. P. Gaučas

  355. Cibulskaitė Stanislava. Perspektyviniai kartografavimo metodai ir jų pritaikymas geografijoje
  Vad. V. Chomskis

  356. Indriūnas Gintautas. Lietuvos TSR draustinių ir rezervatų perspektyvinis tinklas
  Vad. A. Basalykas

  357. Kleizaitė-Merkienė Danutė. Papildomų elementų funkcijos specialiuose žemėlapiuose
  Vad. V. Chomskis

  358. Kopūstaitė Gražina. Gamtinių ir visuomeninių reiškinių dinamikos kartografavimas
  Vad. V. Chomskis

  359. Mončiauskaitė Irena. Rytų Lietuvos agrarinių ūkių specializacijos
  Vad. A. Basalykas

  360. Melvidaitė Nijolė. Diagramos ir kartogramos
  Vad. V. Chomskis

  361. Monstavičiūtė Virginija. Lietuvos TSR gyventojų tankumo vaizdas natūrinėse ir administracinėse ribose
  Vad. V. Chomskis

  362. Mockevičius Juozas Bronius. Lietuvos TSR pramonės išdėstymo analizė
  Vad. V. Suchotskaja

  363. Lebiodienė Vida. Kartografijos klausimai vidurinės mokyklos geografijos dėstyme
  Vad. L. Krasauskas

  364. Noreikaitė Joana Regina. Geografinių pavadinimų rašyba lietuvių kalba
  Vad. Č. Kudaba

  365. Rimkūnaitė Gražina. Lietuvos TSR vandenų užteršimas
  Vad. D. Galvydytė

  366. Šiškaitė Danutė. Lietuvos TSR bendrojo geografinio žemėlapio 1:100000 lietuvių kalba analizė ir įvertinimas
  Vad. R. Vilūnas

  367. Vileniškytė Stefanija. Kartografinio vaizdo transformavimas skirtingų kartografinių projekcijų tinkluose
  Vad. V. Chomskis

  Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos