Doc. R. Baubinas

        

                    R.Baubinas gimė 1960 m. lapkričio 15 dieną Bikėnų kaime, Ignalinos rajone. Dūkšto vidurinę mokyklą baigė 1978 metais, po to įstojo ir baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą.  Nuo 1983 m. dirbo Geografijos (dabar - Geologijos ir geografijos) institute. Daktaro disertaciją apgynė Rusijos Mokslų akademijos Sibiro skyriaus Geografijos institute Irkutske 1998 metais. Nuo 2000 m. R.Baubinas buvo Vilniaus universiteto docentas. Mokslininko darbų kryptys – bendroji ir regioninė geografija. Šiose ir gretimose srityse paskelbta daugiau nei 70 mokslo straipsnių Lietuvos ir užsienio šalių mokslinėje spaudoje. R.Baubinas yra parašęs mokyklinių vadovėlių, mokymo priemonių universitetams.  R.Baubinas buvo tęstinio mokslinio leidinio „Geografijos metraštis“ (nuo 2007 m. „Annales Geographicae“) vyriausiasis redaktorius.