I MAGISTRO KURSAS

  DĖSTOMI DALYKAI
   

  PIRMAS  KURSAS

  I semestras

  Mokslinio darbo metodologija(prof. P. Kavaliauskas)

   

  Kultūrinio kraštovaizdžio geografija(doc. D. Veteikis) 


  Taikomųjų tyrimų metodologija (doc. M. Jankauskaitė) 


  Visuomenės ir visuomeninės geografijos teorijos(doc. V. Daugirdas)

   

   

  II semestras

  Teritorijos vystymo metodologija(prof. P. Kavaliauskas)

   

  Teritorijos vystymo reglamentavimas(doc. R. Prapiestienė)

   

  Miškotvarka ir želdynų planavimas(lekt. R. Skorupskas)