Magistras

  STUDIJŲ PROGRAMA

  2009 m.

  2010 m. 

  2017 m. (nauja)

  STUDIJŲ APRAŠAS

  Geografijos ir kraštotvarkos magistro programa yra originali 2 metų trukmės studijų programa, vienintelė Lietuvoje integruojanti visuomenės geografinės ir kultūrinio kraštovaizdžio sampratos bei teritorijų planavimo nuostatas, reikalingas racionaliam krašto pažinimui bei tvarkymui. Joje studentai supažindinami su mokslinių tyrimų, įskaitant taikomuosius, metodologija, visuomenės raidos geografiniais dėsningumais, kultūrinio kraštovaizdžio struktūra, teritorijos vystymo pagrindais, planavimo teise, atskirų kraštotvarkos krypčių organizavimu.

  Geografijos ir kraštotvarkos studijos yra įdomios, ką liudija ir gana aukštas jų populiarumas. Platus kompleksinis išsilavinimas, meilė gamtai, kultūros paveldui, rūpestis žmogumi, šalies ateitimi, aktyvi pilietinė pozicija, vadybos įgūdžiai – visa tai šių studijų privalumas. Gerai mokantys užsienio kalbas abiejų programų studentai turi galimybes išvykti trumpalaikėms iki 6 mėnesių studijoms į kitų šalių universitetus.

  Baigę studijas, studentai įgyja bakalauro arba magistro laipsnį ir teisę dirbti įvairiose mokslinėse, administracinėse, aplinkosauginėse, ūkinėse bei planavimo institucijose, dalis geografų bakalaurų kuria savo verslą arba sėkmingai tęsia studijas kitų šalies ar užsienio universitetų magistrantūroje, specialiose profesinių studijų programose. Katedra ypač didžiuojasi savo auklėtiniais pasiekusiais ministrų, ministerijų sekretorių, tarnybų ar departamentų direktorių bei kitus aukštus postus. Tai E. Gentvilas, D. Miniataitė, K. Sadauskas, V. Bezaras, I. Kiškis, R. Baškytė, G. Raščius, J. Ignatonis ir daugelis kitų geografinį išsilavinimą įgijusių politikų bei specialistų.