III BAKALAURO KURSAS

  DĖSTOMI DALYKAI


  TREČIAS  KURSAS

  V semestras

  Bendroji kraštovaizdžio geografija (doc. D. Veteikis)


  Teminė kartografija (doc. M. Dumbliauskienė)


  GIS įvadas (doc. J. Volungevičius)


  Lietuvos gamtinė ir visuomeninė geografija(doc. F. Kavoliutė ir doc. I. Bražukienė)


  Kraštovaizdžio ekologija(doc. M. Jankauskaitė)

   

  Pedologija (doc. J. Volungevičius)

   

   

  Biogeografija (lekt. R. Šimanauskienė)

   


  VI semestras

  Aplinkosaugos pagrindai(doc . J. Volungevičius)


  Lietuvos kraštovaizdžio geografija(doc. F. Kavoliutė)


  Ekogeografinių tyrimų metodika(doc. F. Kavoliutė)


  Kaimo ekologija ir geografija(doc. J. Mačiulytė)


  Miestų ekologija ir geografija(doc. D. Krupickaitė)


  Valstybės valdymas ir elektorinė geografija(lekt. R. Tučas)


  Tarptautiniai santykiai (doc. D. Burneika)

   

   

  Ekogeografijos mokomoji praktika(doc . J. Volungevičius, lekt. R. Skorupskas)