II BAKALAURO KURSAS

  DĖSTOMI DALYKAI

  ANTRAS  KURSAS

  III semestras

  Kraštotvarkos įvadas (prof. P. Kavaliauskas)

   

  Rekreacijos ir turizmo geografija (Lekt. R. Skorupskas)

   

  IV semestras

  Bendroji kartografija (prof. A. Česnulevičius)

   

  Bioekologija ir ekologinės problemos(lekt. R. Šimanauskienė)

   

  Demografija ir socialinės problemos (doc. D. Krupickaitė)

   

  Sociogeografijos mokomoji praktika (doc. D. Krupickaitė; doc. J. Mačiulytė)