2018 m.

  Bakalauro baigiamieji projektai

  1. Adamonytė Vaineta. Lietuvos upynų struktūra/ Lithuanias Rivers Structure. 
  Vad. doc. dr. Kavoliutė Filomena

  2. Alminauskaitė Gintarė. Didžiausi natūralūs gaisrai Australijoje/ The Largest Wildfires in Australia. 
  Vad. dr. Jukna Laurynas

  3. Bikulčiutė Greta. Natūralios ir subnatūralios žemės naudmenos Lietuvoje 2017 m./ Natural and Subnatural Land Utilities in Lithuania in 2017. 
  Vad. doc. dr. Dumbliauskienė Marytė

  4. Bogdanas Tomas. Šakių rajono savivaldybės gyvenviečių tipologija/ Settlement Types of the Šakiai District Municipality. 
  Vad. doc. dr. Kavoliutė Filomena

  5. Bokmota Tautvydas. Dykumėjimas Ispanijoje/ Desertification in Spain. 
  Vad. doc. dr. Dumbliauskienė Marytė

  6. Cimbalistaitė Laura. Lietuvos žemės ūkio naudmenų naudojimo intensyvumas/ Intensive use of Lithuanian Agricultural Land. 
  Vad. dr. Volungevičius Jonas

  7. Gedmontas Simonas. Lietuvos kraštovaizdžio natūralumo kaitos (1995–2012) žemėlapis/ Map of the Naturalness Change of Lithuanian Landscape (1995–2012). 
  Vad. prof. dr. Veteikis Darijus

  8. Ivanauskaitė Rasa. Neries regioninio parko kraštovaizdžio vertė/ The Value of Neris Regional Park Landscape. 
  Vad. doc. dr. Volungevičius Jonas

  9. Jakubkaitė Živilė. Žemės naudojimo intensyvumo tendencijos Lietuvoje/ Land Use Intensity Trends in Lithuania. 
  Vad. doc. dr. Volungevičius Jonas

  10. Jaruševičius Saulius. Ariamos žemės plotų kaita Europoje 2006–2015 m./ The change of arable land in Europe in 2006–2015. 
  Vad. doc. dr. Skorupskas Ričardas

  11. Jonaitytė Gabrielė. Ekstremalių stichinių reiškinių teritorinė sklaida Lietuvoje/ Dissemination of Extreme Natural Phenomena in Lithuania. 
  Vad. doc. dr. Kavoliutė Filomena

  12. Jurkšaitytė Milda. Didžiausi XX – XXI a. cunamiai pasaulyje/ Biggest Tsunamis in the world in 20th – 21st c.  
  Vad. dr. Jukna Laurynas

  13. Mackevičiūtė Agata. Lietuvos miškingumas ir medynų rūšinė sudėtis, 2017 m./ Forestry and Tree Species of Lithuania in 2017. 
  Vad. doc. dr. Šimanauskienė Rasa

  14. Maksvytytė Justė. Sodų ir uogynų plotai Lietuvoje/ Orchards and Berry Plantations in Lithuania. 
  Vad. doc. dr. Skorupskas Ričardas

  15. Maštauskaitė Aurėlija. Didžiausios sniego griūtys pasaulyje XIX–XXI a./ Biggest Snow Avalanches in the World in 19th – 21st c. 
  Vad. dr. Jukna Laurynas

  16. Muterlevičius Titas. Lietuvos upių užterštumo nitratais kaita 2006–2016 metais/ The Change in Levels of Nitrogen Pollution in Lithuanian Rivers between 2006 and 2016. 
  Vad. doc. dr. Jankauskaitė Margarita

  17. Pastarnokaitė Skaistė. Apleisti pastatai Lietuvoje/ Abandoned Buildings in Lithuania. 
  Vad. doc. dr. Prapiestienė Regina

  18. Paukštys Mindaugas. Pažeisti ar sunaikinti Estijos miškų medynai/ Damaged Or Destroyed Forest Stands In Estonia. 
  Vad. prof. dr. Veteikis Darijus

  19. Petkutė Beatričė. Savižudybių skaičiaus pokytis Lietuvoje 2010–2017 metais/ Changes in Lithuanian Suicides from 2010 to 2017. 
  Vad. prof. dr. Daugirdas Vidmantas

  20. Ruginytė Rūta. Žaibingumo ir orų stebėjimo stočių Europoje pasiskirstymas/ Lightining and Weather Sations in Europe. 
  Vad. dr. Jukna Laurynas

  21. Slavinskaitė Gedvilė. Griežtai saugomų rūšių radavietės (2015 m.)/ Strictly Protected Species Finding Locations (2015). 
  Vad. doc. dr. Šimanauskienė Rasa

  22. Smagurauskaitė Dovilė. Azoto ir fosforo balansas dirbamoje žemėje Europoje/ Nitrogen and Phosphorus Balance in Agricultural Land in Europe. 
  Vad. doc. dr. Prapiestienė Regina

  23. Stankevičiūtė Agnė. Lietuvos miškų struktūra pagal paskirtį ir nustatytą ūkininkavimo režimą 2016 m./ The structure of Lithuanian forests according to its purpose and the established farming regime in 2016. 
  Vad. doc. dr. Dumbliauskienė Marytė

  24. Šiugždinytė Jovita. Maldos namai Lietuvoje/ Houses Of Prayer In Lithuania. 
  Vad. doc. dr. Kavoliutė Filomena

  25. Udraitė Rūta. Sumedžiotų vilkų skaičius Lietuvoje 2014–2018 metais/ Number of hunted wolves in Lithuania in 2014-2018. 
  Vad. doc. dr. Kavoliutė Filomena

  26. Žilionytė Dovolė. Erkių platinamų ligų paplitimas Lietuvos teritorijoje 2017 m./ Prevalence Of Mites Spread Diseases In The Territory Of Lithuania In 2017. 
  Vad. doc. dr. Kavoliutė Filomena

  27. Žučenkaitė Jolanta. Oro tarša Lietuvoje 2016 m. (teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių)/ Air Pollution in Lithuania 2016 (Emissions of Pollutants from Stationary Sources to the Atmosphere). 
  Vad. doc. dr. Šimanauskienė Rasa

  Magistro baigiamieji projektai

  1. Gataukytė Dovilė. Kelmės ir Šilutės rajonų savivaldybių teritorijų bendrųjų planų kokybės palyginamoji analizė. 
  Vad. dr. Šabanovas Simonas

  2. Janušaitė Rasa. Pagramančio miestelio teritorijos bendrasis planas. 
  Vad. dr. Šabanovas Simonas

  3. Kudulytė Jolanta. Viekšnių seniūnijos bendrasis planas. 
  Vad. dr. Šabanovas Simonas

  4. Makaraitė Erika. Medininkų regioninis parkas. 
  Vad. dr. Šabanovas Simonas

  5. Pečiulytė Akvilė. Perspektyvinio Daugų rekreacinio regioninio parko problema. 
  Vad. prof. habil. dr. Kavaliauskas paulius

  6. Tuskaitė Giedrė. Svėdasų seniūnijos kraštovaizdžio specialusis planas. 
  Vad. doc. dr. Volungevičius Jonas

  7. Vikšraitienė Akvilė. Tauragės rajono ir Kauno rajono savivaldybių Bendrųjų planų palyginimas. 
  Vad. dr. Šabanovas Simonas

  Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos