2014 m.

  2014 m. (projektus peržiūrėti galima katedroje): 
  1. Andrijauskaitė Šarūnė projekto vadovė: doc. dr Kavoliutė Filomena, Lietuvos paviršinių vandenų užterštumas 2012 metais/Lithuania Contamination of Surface Waters in 2012
  2. Bagdžiūnaitė Deimantė, projekto vadovas: doc.dr. Skorupskas Ričardas, Vidaus migracija Lietuvoje 2002-2012 metais/Internal Migration in Lithuania in 2002-2012
  3. Bielickas Linas, projekto vadovas: doc.dr. Volungevičius Jonas, Lietuvos natūralių ir dirbtinių vandens tėkmių tankumas/The Density of Natural and Artificial Flows in Lithuania
  4. Bondzinskas Vaidas, projekto vadovas: prof.habil.dr. Kavaliauskas Paulius, Pasaulio gamtos paveldo Afrikoje žemėlapis/Map of World Natural Heritage in Africa
  5. Brazytė Alma , projekto vadovė: doc.dr. Rasa Šimanauskienė, Lietuvos raudonosios knygos atkurtų augalų rūšių augavietės/Sites of Restored Plant Species of Red Data Book of Lithuania 

  6. Bružaitė Svajūnė, projekto vadovė: prof.dr. Krupickaitė Dovilė, Gamtos paveldo objektai Lietuvoje/Natural Heritage Sites in Lithuania
  7. Budrys Bronius, projekto vadovas: prof.dr. Veteikis Darijus, Aplinkos stebėsenos stočių tinklas/Environmental Monitoring Station Network
  8. Bunikytė Rasa, projekto vadovas: doc.dr. Skorupskas Ričardas, Europos vyno regionai/European Wine Region
  9. Iškauskaitė Greta, projekto vadovė: doc.dr. Prapiestienė Regina, Pereinamosios miškų stadijos ir krūmynų kaita Lietuvos seniūnijose 1995-2006 metais/The Change of Transitional Woodland and Scrubs in Lithuania Wards in 1995 – 2006 Years
  10. Juknevičius Daumantas, projekto vadovė: dorc.dr. Bražukienė Izolda Ona, Lietuvos grūdų derliaus ir derlingumo pokyčiai 2009-2013 m./Lithuanian Grain Yield and Fertility Changes 2009-2013

  11. Kartanaitė Ada, projekto vadovas: prof.habil.dr. Česnulevičius Algimantas, Hidrografinių draustinių ir saugomų upių atkarpų sklaida/Hydrographical Reserves and Protected River Sections
  12. Kasilovskis Kazimieras Saulius, projekto vadovė: doc.dr. Beconytė Giedrė, Dirbamos žemės funkcinės paskirties kaita Vilniaus ir Vilniaus m. savivaldybėje 2006-2013 m./Non Irrigated Arable Land Use Change in Vilnius City and District Municipality in Years From 2006 to 2013
  13. Kavaliauskas Mantas, projekto vadovas: prof.dr. Burneika Donatas, Darbo užmokesčio kaita savivaldybėse (2000-2013)/Change of wage at municipalities (2000-2013)
  14. Klimanskaitė Birutė, projekto vadovė: doc.dr. Dumbliauskienė Marytė, Medienos ištekliai Lietuvoje 2004-2012 metais/Forest Resources of Lithuania in 2004-2012
  15. Kliukaitė Justina, projekto vadovė: doc.dr. Dumbliauskienė Marytė, Lietuvos gyventojų sudėtis pagal lytį ir amžių (2011 m.)/Lithuanian Population by Sex and Age (2011 year)
  16. Misiūnienė Justina, projekto vadovė: Dumbliauskienė Marytė, Tarptautinė Lietuvos gyventojų emigracija 2001-2013 m./International Emigration of Lithuanian Citizens in 2001-2013.
  17. Nurijeva Giunai, projekto vadovas: proh.habil.dr. Kavaliauskas Paulius, Pietų Amerikos pasaulio kultūros paveldas/World Cultural Heritage Sites in South America
  18. Palčiauskas Dainius, projekto vadovė: prof.dr. Mačiulytė Jurgita, Lietuvos pieno ūkis/Economy of Lithuania Milk
  19. Pieškutė Ieva, projekto vadovė: doc.dr. Šimanauskienė Rasa, Lietuvoje medžiojamų kanopinių žvėrių rūšių kaita 2008-2013 metais/Vicissitude of Ungulate Species are Hunted in Lithuania from 2008 to 2013
  20. Pimpė Vytautas, projekto vadovas: doc.dr. Volungevičius Jonas, Lietuvos pelkėtumo žemėlapis/Lithuania Map of Wetlands Density
  21. Poškauskas Tautvydas, projekto vadovas: lekt.dr. Jukna Laurynas, Lietuvos seniūnijų ežeringumas/Lake Distribution in Parishes of Lithuania
  22. Ralikauskaitė Laura, projekto vadovas: doc.dr.Tučas Rolandas, Lietuvos miškingumo kaita 1995-2006 m./Change of Forested Area in Lithuania 1995-2006
  23. Šakinytė Neringa, projekto vadovas: prof.dr. Daugirdas Vidmantas, Lietuvos gyventojų tautinė sudėtis 2011 metų gyventojų surašymo duomenimis/Lithuanian Ethnic Composition of the Population in 2011 Census
  24. Šimkutė Eglė, projekto vadovė: doc.dr. Bražukienė Izolda Ona, Apgyvendinimo įstaigos Lietuvoje 2002-2012 metais/Accommodation Establishments in Lithuania at 2002-2013 Years
  25. Šležaitė Gita, projekto vadovas: prof.dr. Veteikis Darijus, Erkių platinamos ligos Lietuvoje/Diseases Carried by Mites in Lithuania
  26. Šležaitė Jolita, projekto vadovas: doc.dr. Tučas Rolandas, Lietuvos teritorijos elektorinė struktūra 2012 metais/Lithuanian Territory's Electoral Structure in 2012
  27. Šturaitė Aurelija, projekto vadovė: doc.dr. Šimanauskienė Rasa, Naikinamų invazinių rūšių paplitimas Lietuvoje 2012-2014 metais/Spread of Exterminated Invazive Species in Lithuania 2012-2014
  28. Švambarys Dominykas, projekto vadovas: doc.dr. Skorupskas Ričardas, Lietuvos kelių vingiuotumasskirtingo kraštovaizdžio tipuose/Lithuanian Road Sinuosity in Different Types of Landscape
  29. Totorytė Vaida, projekto vadovė: prof.dr. Krupickaitė Dovilė, Lietuvos miestų gyventojų skaičiaus kaita 1959-2011 m./A Change of Population of Lithuanian Cities During the Period of 1959-2011
  30. Valukonytė Agnė, projekto vadovė: doc.dr. Beconytė Giedrė, Gamtinių komponentų artumo zonos Vilniaus mieste/Proximity Zones of the Natural Components in Vilnius
  31. Vitkutė Justina, projekto vadovas: lekt.dr. Bevainis Linas, Vidutinėmetinė temperatūra Lietuvoje 2013 metais/ Average Yearly Temperature in Lithuania in 2013
  32. Vojevodskytė Jolita, projekto vadovė: doc.dr. Bražukienė Izolda Ona, Lietuvos automobilių kelių avaringumo teritorinė sklaida 2002-2012 m./The Territorial Distribution of Lithuanian road accident from 2002 to 2012
  33. Zubauskaitė Martyna, projekto vadovas: prof.dr. Veteikis Darijus, Aukščiausių reljefo taškų tankumas Lietuvoje/Density of Relief Peak Points in Lithuania

  Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos