2014 m.

  2014 m. (projektus peržiūrėti galima katedroje): 
  1. Andrijauskaitė Šarūnė projekto vadovė: doc. dr Kavoliutė Filomena, Lietuvos paviršinių vandenų užterštumas 2012 metais/Lithuania Contamination of Surface Waters in 2012
  2. Bagdžiūnaitė Deimantė, projekto vadovas: doc.dr. Skorupskas Ričardas, Vidaus migracija Lietuvoje 2002-2012 metais/Internal Migration in Lithuania in 2002-2012
  3. Bielickas Linas, projekto vadovas: doc.dr. Volungevičius Jonas, Lietuvos natūralių ir dirbtinių vandens tėkmių tankumas/The Density of Natural and Artificial Flows in Lithuania
  4. Bondzinskas Vaidas, projekto vadovas: prof.habil.dr. Kavaliauskas Paulius, Pasaulio gamtos paveldo Afrikoje žemėlapis/Map of World Natural Heritage in Africa
  5. Brazytė Alma , projekto vadovė: doc.dr. Rasa Šimanauskienė, Lietuvos raudonosios knygos atkurtų augalų rūšių augavietės/Sites of Restored Plant Species of Red Data Book of Lithuania 

  6. Bružaitė Svajūnė, projekto vadovė: prof.dr. Krupickaitė Dovilė, Gamtos paveldo objektai Lietuvoje/Natural Heritage Sites in Lithuania
  7. Budrys Bronius, projekto vadovas: prof.dr. Veteikis Darijus, Aplinkos stebėsenos stočių tinklas/Environmental Monitoring Station Network
  8. Bunikytė Rasa, projekto vadovas: doc.dr. Skorupskas Ričardas, Europos vyno regionai/European Wine Region
  9. Iškauskaitė Greta, projekto vadovė: doc.dr. Prapiestienė Regina, Pereinamosios miškų stadijos ir krūmynų kaita Lietuvos seniūnijose 1995-2006 metais/The Change of Transitional Woodland and Scrubs in Lithuania Wards in 1995 – 2006 Years
  10. Juknevičius Daumantas, projekto vadovė: dorc.dr. Bražukienė Izolda Ona, Lietuvos grūdų derliaus ir derlingumo pokyčiai 2009-2013 m./Lithuanian Grain Yield and Fertility Changes 2009-2013

  Skaityti daugiau: 2014 m.

  2015 m.

  1. Andriulaitytė Ugnė, projekto vadovė doc.dr. Kavoliutė Filomena, Baltojo gandro paplitimas Lietuvoje/Distribution of White Stork in Lithuania
  2. Bartašiūnaitė Berta, projekto vadovė doc.dr. Dumbliauskienė Marytė, Lietuvos bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos 2013 m./Lithuanian General and Pre-School Institutions in 2013
  3. Bučiūtė Šarūnė, projekto vadovas doc.dr.Tučas Rolandas, Lietuvos piliakalnių chronologinė tipologija/Mounds Chronological Typology of Lithuania
  4. Čepas Simonas, projekto vadovas prof.dr. Daugirdas Vidmantas, Vertingų lašišinių žuvų ištekliai Lietuvos vidaus vandenyse/Valuable Salmonid Resources in Lithuanian Inland Waters
  5. Čirba Matas, projekto vadovas doc.dr. Tučas Rolandas, Rinkiminio aktyvumo kaita savivaldos rinkimuose 2011 – 2015 metais/Elective Activity Change in Municipal Elections in 2011 - 2015
  6. Dambrauskas Karolis, projekto vadovas doc.dr. Volungevičius Jonas, Natūralių ir dirbtinių vandens tėkmių diferenciacija savivaldybėse/Differentiation of Natural and Artificial Water Flows in Municipalities
  7. Dargis Šarūnas, projekto vadovas prof.dr. Veteikis Darijus, Kurdistano gamtinė struktūra/Natural structure of Kurdistan
  8. Jakutis Mindaugas, projekto vadovas prof.habil.dr Kavaliauskas Paulius, Į UNESCO paveldo sąrašą įtraukti Šiaurės Amerikos gamtos objektai/The UNESCO World Heritage Listed Natural Monuments in North America
  9. Kavaliauskaitė Viktorija, projekto vadovė doc.dr. Prapiestienė Regina, Pasaulio gamtos paveldo objektai Pietų Amerikoje/The World Heritage Natural Monuments in South America
  10. Krukauskaitė Odeta, projekto vadovė doc.dr. Prapiestienė Regina, Vandens lygio pokytis didžiosiose Lietuvos upėse (2004 m., 2014 m.)/Water Changes in the Biggest Rivers of Lithuania (2004 year, 2014 year)

  Skaityti daugiau: 2015 m.

  2016 m.

  1. Amšiejūtė Viktorija, projekto vadovė doc.dr. Prapiestienė Regina, Miškingumo pokytis Lietuvoje 2001-2014 metais/Forest Coverage Changes During 2001-2014 Years
  2. Ciparytė Irena, projekto vadovė prof.dr. Krupickaitė Dovilė, Skrydžių kryptys iš Lietuvos oro uostų 2015 m./Flight Routes from Lithuania Airports in 2015
  3. Janušaitė Rasa, projekto vadovė prof.dr. Krupickaitė Dovilė, Imigrantų pilietybė Europos šalyse 1999-2013 metais/Citizenship of Immigrants in European Countries from 1999 to 2013
  4. Juchnievič Justyna, projekto vadovė doc.dr. Šimanauskienė Rasa, Lietuvoje sumedžiotų plėšrūnų skaičiaus pokytis 2011-2015/Lithuania Hunted Predators Change in the Number 2011-2015
  5. Kaltauskaitė Ingrida, projekto vadovas lekt.dr. Jukna Laurynas, Bioįvairovės „karštieji taškai"/Earthbiodiversity hotspots
  6. Kasperavičius Laimis, projekto vadovas lekt.dr. Jukna Laurynas, 5-osios kategorijos uraganai 2005-2016 m./Category 5 Hurricanes in 2005-2016
  7. Keršytė Žydrūnė, projekto vadovas prof.habil.dr. Kavaliauskas Paulius, Pasaulio gamtos paveldas Azijoje/World Natural Heritage in Asia
  8. Klimavičiūtė Dalia, projekto vadovas prof.dr. Daugirdas Vidmantas, Lietuvos gyventojai gimę ne Lietuvoje 2011 metais/Lithuanian Residents Born not in Lithuania 2011
  9. Kriaučiūnaitė Inga, projekto vadovė doc.dr. Prapiestienė Regina, Aplinkos taršos židinių pasiskirstymas Lietuvoje 2015 metais/Distibution of Environmental Pollution Hotspots in Lithuania 2015
  10. Kudulytė Jolanta, projekto vadovė doc.dr. Šimanauskienė Rasa, Sosnovskio barščio (lot. Heracleum sosnowskyi) paplitimas Lietuvoje 2014 metais/Sosnowsky's Hogweed (Heracleum sosnowskyi) Spread in Lithuania in 2014

  Skaityti daugiau: 2016 m.