2005 m.

  846. Kristina Abariūtė. Faunos įvairovė Lietuvos zoologiniuose draustiniuose. Vad. doc. dr. F. Kavoliutė.

  847. Marija Bakūnaitė. Lietuvos miestų gyventojų atostogų analizė sociografiniais aspektais. Vad. dr. J. Mačiulytė.

  848. Justina Benaitytė. Panevėžio miesto didžiųjų sąvartynų (Liūdynės ir Molainių) būklės ir įtakos aplinkai įvertinimas. Vad. doc. dr. M. Jankauskaitė.

  849. Lina Blinstrubaitė. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų emigracijos tendencijos. Vad. dr. D. Krupickaitė.

  850. Giedrė Eidukaitė. Tautinės mažumos Rytų Lietuvoje. Vad. doc. dr. V. Daugirdas.

  851. Vaida Čiūtaitė. Lietuvos gyventojų sergamumo analizė 1990-2003 laikotarpiu. Vad. doc. dr. I. Bražukienė.

  852. Edita Dulkaitė. Vilniaus ir Kauno dvimiesčio konkurencingumo analizė. Vad. dr. D. Krupickaitė.

  853. Laura Štrimaitytė. Lietuvos gyventojų lytinės struktūros teritoriniai skirtumai. Vad. dr. D. Krupickaitė.

  854. Egidija Jaskovikaitė. Vaginių formų dinamika kintančios žemėnaudos sąlygomis (Varžuvos ir Kairėnės upių pavyzdžiu). Vad. prof. habil. dr. A. Česnulevičius.

  855. Vilma Jurkutė. Užupio socialinės-ekonominės kaitos tendencijos. Vad. dr. D. Krupickaitė.

  856. Jurgita Raudonytė. Fliuvialinių erozinių ir sufozinių reljefo formų dinamika Vilniaus miesto teritorijoje. Vad. prof. habil. dr. A. Česnulevičius.

  857. Aušra Kalvelytė. Agrariniai arealai miestuose: Lietuvos situacija ir perspektyvos Europos kontekste. Vad. dr. G. Ribokas.

  858. Reda Kvedaravičiūtė. Tradicinių krikščioniškų religinių mažumų paplitimas Lietuvoje. Vad. doc. dr. V. Daugirdas.

  859. Gediminas Pavliukevičius. Apskričių centrų žemės naudmenų kaita (Kauno ir Šiaulių pavyzdžiu). Vad. dr. G. Ribokas.

  860. Vaida Petrauskaitė. Gyventojų socialinė stratifikacija didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Vad. dr. D. Krupickaitė.

  861. Ieva Jackevičiūtė. Aplinkos oro kokybės Lietuvoje aplinkosauginiai aspektai. Vad. doc. dr. R. Prapiestienė.

  862. Marius Vaitkus. Potencialiai ekologiškai pavojingų objektų poveikio aplinkai vertinimas. Vad.

  863. Vytautas Valatka. Organizuoto išvykstamojo turizmo problema Lietuvoje (srautų analizė 1997-2004 m.). Vad. prof. habil. dr. P. Kavaliauskas.

  864. Andrius Valčiukas. Lietuvos automobilių kelių transporto erdvinė charakteristika 1995-2003. Vad. dr. D. Burneika.

  865. Gintarė Žironaitė. Atvykstamasis užsieniečių turizmas Vilniuje. Vad. prof. habil. dr. P. Kavaliauskas.

  866. Agnė Žebelytė. Baltijos šalių diplomatiniai santykiai: palyginamieji teritoriniai raiškos aspektai. Vad. dr. D. Burneika.

  Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos