1960 m.

  173. Bingelytė Bronė Varėnos II apyl. Landšaftinio etalono charakteristikos.
  vad. A. Basalykas

  174. Botyriūtė Jūratė Šamuko ežero terminis ir hidrodinaminis rėžimas
  vad. V. Chomskis

  175. Brūžaitė Nijolė Notėnų apyl. Natūralių ir kultūrinių dirvožemių palyginamoji charakteristika.
  vad…

  176. Čepskaitė Vilė Rūdiškių apyl. Zandro landšaftinė analizė
  vad. K. Bieliukas

  177. Čepskaitė Gerda Šešuolių apyl. Šiaurinės dalies landšaftinio etalono charakteristika
  vad. P. Šinkūnas

  178. Dilkaitė Rūta Vilkiškių galinių morenų gūbrio pietinės dalies geomorfologinė charakteristika
  vad. A. Basalykas

  179. Dučinskas Alfredas Molėtų galinės morenos landšaftinė etalono charakteristika
  vad. A. Basalykas

  180. Januškis Vaidotas Kurčių marių vandens lygių svyravimai 1958 m.
  vad. E. Červinskas

  181. Kunskas Rimvydas Organogeniniai pelkių klodai, jų sandaros bruožai ir paplitimas Aukštaičių aukštumose.
  vad. K. Bieliukas

  182. Makarskaitė Birutė Alaušo vakarinio paeežerio landšaftinė analizė.
  vad. P. Šinkūnas

  183. Merkys Arvydas Zarasų rajono Smalvų apyl. Landšaftinė analizė.
  vad. V. Suchotskaja

  184. Paulavičiūtė Regina Siesarties šiaurinio paežerio landšaftinė analizė.
  vad. P. Šinkūnas

  185. Paliulytė Angelė Ginteliškės apyl. Natūrališjų ir kultūrinių dirvožemių palyginamoji charakteristika
  vad. …

  186. Poviliauskaitė Nijolė Šešuolių apyl. Pietinės dalies landšaftinė charakteristika
  vad. …

  187. Počvaitytė Nijolė Aukštadvario apyl. Landšaftinio etalono charakteristika
  vad. P. Šinkūnas

  188. Statulevičienė Irena Užpalių – Kaimynų apyl. Landšaftinio etalono charakteristika
  vad. K. Bieliukas

  189. Šakėnaitė Elvyra Anykščių raj. Debeikių apyl. Landšaftinė analizė.
  vad. K. Bieliukas

  190. Venskūnaitė Jūratė Anykščių apyl landšaftai
  vad. K. Bieliukas

  191. Zavadskytė Audronė Smalvų apyl. Zandro vietovaizdis.
  vad. P. Šinkūnas

  1961 m.

  192. Arleckytė Aleksandra. Kelmės apylinkių landšaftai. Vad. A. Basalykas

  193. Budreckaitė Geda. Gargėnų apyl. landšaftinė charakteristika. Vad. A. Basalykas

  194. Gelžinytė Rita. Endriejavo apyl. landšaftinė charakteristika. Vad. A. Basalykas

  195. Jarošiūtė Jūratė. Dovinės baseino ež. kilmė ir sedimentacijos procesai praeityje ir dabartyje. Vad. V. Chomskis

  196. Jurkevičiūtė Stanislava. Ignalinos ežerų grupės makrofitai, jų juostos ir pasiskirstymas bendrijomis. Vad. V. Chomskis

  197. Kadžiulytė Gražina. Rietavo lygumos ir Vilkaičio kalvagūbrio landšaftinė palyginamoji charakteristika. Vad. D. Galvydytė

  198. Nakutytė Danutė. Telšių raj. Žarėnų apylinkės natūralių ir kultūrinių divožemių priklausomybė nuo reljefo. Vad. D. Galvydytė

  199. Nakaitė Birutė. Obelijos šiaurinio apyežerio landšaftai. Vad. L. Krasauskas

  200. Narbutaitė Nijolė. Žeimenos baseino ežerų autrafizacijos bruožai. Vad. V. Chomskis

  201. Radžiūnas Vytautas. Lūšių, Asalnų ir Šakarvos ežerų fiz. geografinė charakteristika. Vad. V. Chomskis

  202. Samulevičiūtė Regina. Prienų rajono Klebiškių apyl. landšaftai. Vad. L. Krasauskas

  203. Šakalys Algis. Kantuvėnų apylinkių landšaftinis nagrinėjimas. Vad. V. Suchotskaja

  204. Širvinskas Rimantas. Vandens apykaita tarp Kuršių marių ir Baltijos jūros 1960 m. balandžio-lapkričio mėn. Vad. E. Červinskas

  205. Toleikis Leonidas. Jūros upės slėnio geomorfologinė charakteristika. Vad. A. Basalykas

  206. Urbaitė Silverija. Lyduvėnų apylinkės landšaftai. Vad. V. Suchotskaja

  207. Valiukonytė Milda. Žaliojo ežero terminis ir hidrodinaminis režimas vasarą. Vad. V. Chomskis

  208. Žindžiūtė Inelija. Geomorfologinė Neries slėnio charakteristika Buivydžių Turniškės atkarpoje. Vad. V. Dvareckas

  209. Žurauskaitė Alma. Žeimenos slėnio geomorfologinė charakteristika. Vad. V. Dvareckas

  1963 m.

  226a. Gaižauskas Eduardas. Sedos-Ž.Kalvarijos-Renavo apylinkių geomorfologinė charakteristika. Vad. A. Basalykas

  227. Gasiūnaitė Danutė. Strėvos aukštupio geomorfologinės sąlygos. Vad. Č. Kudaba

  228. Gaulytė Ona. Lentvario ir Penrių apylinkių geomorfologinės sąlygos. Vad. Č. Kudaba

  229. Janukonis Zigmas. Švenčionių apylinkių geomorfologinė charakteristika. Vad. A. Basalykas

  230. Jasiūnaitė Valerija. Klepočių apylinkių geomorfologinė charakteristika. Vad. A. Basalykas

  231. Juchnevičiūtė Raminta. Vakarinių Daugų apylinkių landšaftinė charakteristika. Vad. D. Galvydytė

  232. Krištolaitis Algimantas. Grigiškių-Baltosios Vokės apylinkių geomorfologinė charakteristika. Vad. A. Basalykas

  233. Kuginytė Zina. Eroduojamų dirvožemių analizės Dūkšto erozijų tyrimo stotyje. Vad. D. Galvydytė

  234. Martinenko Genadijus. Alaušo-Indrajų ežerų apylinkių geomorfologinė charakteristika. Vad. A. Basalykas

  235. Naikelis Albinas. Kazitiškių apylinkių reljefas. Vad. A. Basalykas

  236. Paškevičiūtė Marija. Bražuolos slėnio geomorfologinės sąlygos. Vad. Č. Kudaba

  237. Simniškaitė Irena. Šiaurės rytinių Daugų apylinkių landšaftinė charakteristika. Vad. D. Galvydytė

  238. Šiaučiūnaitė Aldona. Nemunaičio aukštumos geomorfologinė charakteristika. Vad. Č. Kudaba

  239. Virbalaitė Ramutė. Trakų pietinių apylinkių geomorfologinė charakteristika. Vad. Č. Kudaba

  1962 m.

  210. Abraitytė Stasė. Onuškio-Dusmenų-Grožuikų apyl. geomorfologiniai bruožai. Vad. Č. Kudaba

  211. Andrašiūnaitė Rasa. Rudesėlio ežero temperatūrinis režimas. Vad. V. Chomskis

  212. Čepaitytė Regina. Lietuvos TSR karaimai. Vad. P. Šinkūnas

  213. Bražytė Giedrė. Bartininkų apyl. kraštovaizdžio sąranga. Vad. A. Basalykas

  214. Brazytė Liuda. Rudesėlio ežero šilumos apytaka ir jos eiga vasaros metu. Vad. V. Chomskis

  215. Grikytė Kristina. Aukštadvario aukštumos pietvakarinio šlaito geomorfologinė sandara. Vad. Č. Kudaba

  216. Zavadskytė Milda. Užuguosčio-Nemaitonių glaciamorfologinė analizė. Vad. Č. Kudaba

  217. Pielgauskaitė Regina. Rudesėlio ežero fiz. geografinės sąlygos. Vad. V. Chomskis

  218. Varanavičiūtė Janina. Totorkiemio-Šokių apyl. kraštovaizdžio sąranga. Vad. D. Galvydytė

  219. Vaitkutė Valentina. Molėtų rajono kai kurių ežerų makrofitai ir jų pasiskirstymas. Vad. D. Galvydytė

  220. Viršuta Leopoldas. Baltųjų, Juodųjų Lakajų ir Kertojų ežerų litoralinės zonos morfologija. Vad. V. Chomskis

  221. Raugaitė Ona. Kai kurie Baltųjų, Juodųjų Lakajų ir Kertojų ežerų vystymosi bruožai. Vad. V. Chomskis

  222. Stauskaitė Nijolė. Aukštadvario-Ramanavos-Toliškių apylinkių glaciamorfologinė charakteristika. Vad. Č. Kudaba

  223. Simanavičiūtė Nijolė. Mūro Strėvininkų-Dūdiškių geomorfologinė charakteristika. Vad. L. Krasauskas

  224. Švarcaitė Ieva. Georgas Forsteris – gamtos tyrinėtojas. Vad. A. Basalykas

  225. Tamutytė Teresė. Vištyčio apylinkės kraštovaizdžio sąranga. Vad. A. Basalykas

  226. Tikuišis Rimatas. Haloceno gėlavandenių karbonatinių nuosėdų telkiniai Vakarų Lietuvos pelkėse. Vad. L. Krasauskas

  1964 m.

  240. Jasiūnas Vytautas. Specialiųjų žemėlapių geografiniai pagrindai. Vad. V. Chomskis

  241. Liutikaitė Angelė. LTSR hipsometrinis žemėlapis. Vad. V. Chomskis

  242. Reivytė Joana. Lietuvos TSR gamtinių sąlygų ir resursų atlaso programos projektas. Vad. V. Chomskis

  243. Sebestinaitė Liūnė. Lietuvos TSR 1 : 1 000 000 mastelio bendrojo geografinio žemėlapio redakcinis planas. Vad. V. Chomskis

  244. Kavaliauskas Gotardas. Lietuvos TSR gamtinių sąlygų ir gamtinių resursų bei gamybinių jėgų atlaso transporto žemėlapių redakcinis planas. Vad. V. Chomskis

  245. Dubakaitė Bronė. Lietuvos TSR 1 : 1 000 000 mastelio politinio-administracinio žemėlapio redakcinis planas. Vad. V. Chomskis

  Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos