Įvyko mokomoji sociogeografinių tyrimų išvyka!

  eskursija 1

  Gegužės 3 d. VU geografijos specialybės II bakalauro kurso studentai, kartu su kolega Martin Ruchou iš Tulūzos II-ojo universiteto, studijuojančio VU pagal Erasmus mainų programą, vadovaujami prof. dr. Dovilės Krupickaitės važiavo į jau tradicinę mokomąją sociogeografinių tyrimų išvyką po Vilniaus miestą ir apylinkes. Studentai susipažino su svarbiausiomis miesto erdvinę raidą atspindinčiomis teritorijomis, priemiesčių plėtra, probleminėmis vietomis.

  Įvyko mokomasis dirvotyros lauko seminaras geografijos studentams Dotnuvoje

  mokomoji eskursija

  Balandžio 19 d. VU Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros ir LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkai surengė mokomąjį dirvotyros lauko seminarą Kėdainių r. sav. Akademijoje, Žemdirbystės instituto bandymų laukuose.

  25 VU III kurso geografijos studentai ir 5 Kėdainių Šviesiosios gimnazijos 3-ųjų klasių mokiniai, vadovaujami geografijos mokytojo Tomo Balčiūno, turėjo progą praktiškai pritaikyti auditorijose nagrinėtą Ekogeografinių tyrimų metodiką, palyginti 2 dirvožemio profilius: susiformavusį intensyvios ūkinės veiklos (žemdirbystės) pasekoje ir santykinai labai natūraliose sąlygose (miške). Buvo demonstruojama, kaip dirvožemio kasinys turėtų būti parengiamas analizei, aprašoma jo morfologija, nustatomi dirvožemio genetiniai horizontai, jų spalva, fizinės ir cheminės savybės. Doc. dr. J. Volungevičiaus (VU, LAMMC, ŽI) ir dr. V. Feizos (LAMMC, ŽI) dirvotyros žinias papildė doc. dr. F. Kavoliutės (VU) pateikiamos geografinės pastabos, informacija apie šalia augančius augalus ir jų diagnostines ypatybes. Dirvožemio ėminių paėmimo techniką demonstravo A. Stulginskio universiteto III kurso agronomijos studentas M. Stankūnas, Žemdirbystės instituto doktorantas iš Ukrainos M. Kochiieru. Dalyviai galėjo patys aprašyti dirvožemio profilius, nustatyti dirvožemio tipologinį vienetą, gyvai perprasti, kaip veikia dirvodaros procesai.
  Po Cheminių tyrimų ir Dirvožemio fizikos laboratorijas ekskursantus lydėjo, su aktualiomis Lietuvos dirvų derlingumo kaitos problemomis, Žemdirbystės instituto moksline veikla ir laboratorijų techninėmis galimybėmis supažindino dr. V. Feiza, disertantė A. Veršulienė, dr. A. Šlepetienė.

  Renginio metu atlikti demonstraciniai dirvožemių tyrimai yra Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projekto „Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams (AGROTVARA)“ dalis. Šiuo penkių mokslo institucijų (LAMMC Žemdirbystės instituto, Joniškėlio ir Vėžaičių filialų, A. Stulginskio universiteto, VU Geomokslų instituto) tyrėjų vykdomu projektu siekiama ištirti veiksnius, lemiančius dirvožemio funkcijų tvarumą ir sukurti prielaidas jo derlingumui išsaugoti ateities kartoms. Daugiau informacijos apie projektą: https://www.lammczi.lt/wp-content/uploads/2017/04/Agrotvara-2.pdf
  Šiame seminare nagrinėtus ekogeografinių tyrimų metodus geografijos III kurso studentai plačiau išmoks taikyti šių metų mokomojoje lauko praktikoje, kuri vasarą savaitę tradiciškai vyks Kuršių nerijoje.
  Renginio organizacinis komitetas: doc. dr. F. Kavoliutė (VU, ChGF), doc. dr. J. Volungevičius (VU, ChGF, LAMMC, ŽI), dr. G. Godienė (VU, ChGF), dr. V. Feiza (LAMMC, ŽI), dr. A. Šlepetienė (LAMMC, ŽI), dr. K. Amalevičiūtė (LAMMC, ŽĮ). Kontaktinis asmuo: G. Godienė, el.p. , tel 8 685 63451

   

  Šnipiškių potencialo ir iššūkių analizė: rezultatų pristatymas

  15577435 1561137947245941 287040928 n

  Tyrimo organizatoriai

  2016 m. rudens semestro metu Vilniaus universiteto VU geografijos ir kraštotvarkos studijų programos II kurso magistrantai kartu su geografijos studijų II kurso bakalaurantais vykdė tyrimą, skirtą nustatyti senųjų "medinių" Šnipiškių vystymo potencialą ir iššūkius. Tyrimo rezultatai bus naudojami rengiant Šnipiškių vystymo gaires bei Vilniaus miesto bendrojo plano Šnipiškių dalį. Buvo tirti šie aspektai:
  - rajono charakterį sudarančių kultūrinių objektų potencialas,
  - rajono gyventojų lūkesčiai,
  - rajono funkcinė struktūra ir jos potencialas,
  - transporto srautai, komunikacijos keliai ir želdynų tinklas,
  - verslo kvartalo tarp Konstitucijos pr. ir Lvovo g. galimas poveikis Šnipiškėms.
  Magistrantai ne tik analizavo esamą rajono būklę, tačiau pateikė siūlymus rajono vystymui.

   

  pris


  Studentų darbą kuravo VU geografijos ir kraštotvarkos katedros prof.dr. Dovilė Krupickaitė, šnipiškiečių atstovė, VGTU doc. dr. Jekaterina Lavrinec, įmonės "NoArchitects" vadovas, architektas Markas Grinevičius. Geografų studentų atliktas darbas buvo pristatytas gruodžio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybėje. Pristatyme dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės, "Vilniaus plano" darbuotojai bei Šnipiškių problemomis besidomintys visuomenės atstovai. Didelį susidomėjimą atliktu tyrimu išreiškė Vilniaus mero patarėja dr. Dalia Bardauskienė, o Vilniaus miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja Rūta Matonienė pasidžiaugė, kad tiriant Žirmūnų trikampį prasidėjęs rezultatyvus bendradarbiavimas nenutrūksta ir, tikėtina, tęsis. Neabejotina, kad tyrimo rezultatai pasitarnaus rengiant Šnipiškių teritorijos planavimo dokumentus ir siekiant rajono atnaujinimo.

  15556026 1561139100579159 1488283952 n

  Pristatymo dalyviai ir svečiai.

  Mokomoji geografinė ekskursija Dotnuvoje

  eskursija

  Balandžio 19 d. VU Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros ir LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkai kviečia III kurso geografijos studentus į vienos dienos ekskursiją - viešą paskaitą Kėdainių r. sav. Akademijoje, Žemdirbystės instituto bandymų laukuose.

  Numatoma aptarti 2 dirvožemio profilių morfologiją, mokyti imti dirvožemio ėminius cheminiams ir fizikiniams dirvožemio tyrimams, susipažinti su Žemdirbystės instituto moksline baze cheminių tyrimų ir dirvožemio fizikos laboratorijose.

  Išvykstama nuo VU Geomokslų instituto 8:00 (M.K. Čiurlionio g. 21). Ekskursija prasideda 10:00 LAMMC Žemdibystės Institute Kėdainių r. sav., Akademija, Instituto al. 1.
  Ekskursija nemokama, dėl programos, pavežimo ir kitų organizacinių klausimų prašome kreiptis į Vilniaus universiteto doc. dr. F. Kavoliutę. Organizacinis komitetas: doc. dr. F. Kavoliutė (VU), doc. dr. J. Volungevičius (VU, LAMMC, ŽI), dr. G. Godienė (VU), dr. V. Feiza (LAMMC, ŽI), dr. A. Šlepetienė (LAMMC, ŽI), dr. K. Amalevičiūtė (LAMMC, ŽĮ).

  Lietuva maža, bet visas pasaulis telpa joje!

  DARBINE 001

  Dr. R. Šilagalis

  Per pastaruosius kelerius metus Dr. Rimantas Šilagalis yra surinkęs apie pusę tūkstančio „užsienietiškų“ vietovardžių esančių Lietuvoje. Ne tik oficialių pavadinimų, bet ir gyvosios tautosakos sukurtų. Todėl šis skaičius tikrai negalutinis. 

  Plačiau apie Vilniaus universiteto (VU) Chemijos ir geomokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros vyresnysiojo specialisto R. Šilagalio atliktą tyrimą galite pasiskaityti čia.