TĘSIAMI KURŠIŲ NERIJOS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO EKOGEOGRAFINIAI TYRIMAI

  DSC 0698

  Geografijos bakalauro III kurso studentai ekogeografinės praktikos metu.

  Neringos savivaldybės ir Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje šiuo metu vykdomi kraštovaizdžio ekogeografiniai tyrimai, kurie yra susiję su geografijos studentų mokomaja praktika. Šiuos tyrimus atlieka 27 Vilniaus universiteto studentai, vadovaujami Geografijos ir kraštotvarkos katedros mokslininkų doc. dr. Jono Volungevičiaus ir lekt. dr. Lauryno Juknos. Ši praktika kurią organizuoja Vilniaus Universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedra turi gilias tradicijas, ji vykdoma jau beveik 60 metų. Praktikos tikslas paruošti specialistus gebančius suvokti ryšius tarp įvairių kraštovaizdžio komponentų, vertinti kraštovaizdžio raidą ir numatyti jo vystymo kryptis.

  Skaityti daugiau...

  Koja kojon su mokslo progresu!

  g3h2

  Doc. dr. J. Volungevičius                                  Lekt. dr. R. Skorupskas

  Vilniaus universiteto (VU) Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros mokslininkai lekt. dr. Ričardas Skorupskas ir doc. dr. Jonas Volungevičius ėmėsi naujo ir išties labai reikalingo metodo taikymo žemės ūkyje – minėti mokslininkai išmėgins bepiločio orlaivio galimybes fiksuojant dirvožemio ir augalų būklę.

  Skaityti daugiau...