Įvyko mokomasis dirvotyros lauko seminaras geografijos studentams Dotnuvoje

  mokomoji eskursija

  Balandžio 19 d. VU Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros ir LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkai surengė mokomąjį dirvotyros lauko seminarą Kėdainių r. sav. Akademijoje, Žemdirbystės instituto bandymų laukuose.

  25 VU III kurso geografijos studentai ir 5 Kėdainių Šviesiosios gimnazijos 3-ųjų klasių mokiniai, vadovaujami geografijos mokytojo Tomo Balčiūno, turėjo progą praktiškai pritaikyti auditorijose nagrinėtą Ekogeografinių tyrimų metodiką, palyginti 2 dirvožemio profilius: susiformavusį intensyvios ūkinės veiklos (žemdirbystės) pasekoje ir santykinai labai natūraliose sąlygose (miške). Buvo demonstruojama, kaip dirvožemio kasinys turėtų būti parengiamas analizei, aprašoma jo morfologija, nustatomi dirvožemio genetiniai horizontai, jų spalva, fizinės ir cheminės savybės. Doc. dr. J. Volungevičiaus (VU, LAMMC, ŽI) ir dr. V. Feizos (LAMMC, ŽI) dirvotyros žinias papildė doc. dr. F. Kavoliutės (VU) pateikiamos geografinės pastabos, informacija apie šalia augančius augalus ir jų diagnostines ypatybes. Dirvožemio ėminių paėmimo techniką demonstravo A. Stulginskio universiteto III kurso agronomijos studentas M. Stankūnas, Žemdirbystės instituto doktorantas iš Ukrainos M. Kochiieru. Dalyviai galėjo patys aprašyti dirvožemio profilius, nustatyti dirvožemio tipologinį vienetą, gyvai perprasti, kaip veikia dirvodaros procesai.
  Po Cheminių tyrimų ir Dirvožemio fizikos laboratorijas ekskursantus lydėjo, su aktualiomis Lietuvos dirvų derlingumo kaitos problemomis, Žemdirbystės instituto moksline veikla ir laboratorijų techninėmis galimybėmis supažindino dr. V. Feiza, disertantė A. Veršulienė, dr. A. Šlepetienė.

  Renginio metu atlikti demonstraciniai dirvožemių tyrimai yra Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projekto „Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams (AGROTVARA)“ dalis. Šiuo penkių mokslo institucijų (LAMMC Žemdirbystės instituto, Joniškėlio ir Vėžaičių filialų, A. Stulginskio universiteto, VU Geomokslų instituto) tyrėjų vykdomu projektu siekiama ištirti veiksnius, lemiančius dirvožemio funkcijų tvarumą ir sukurti prielaidas jo derlingumui išsaugoti ateities kartoms. Daugiau informacijos apie projektą: https://www.lammczi.lt/wp-content/uploads/2017/04/Agrotvara-2.pdf
  Šiame seminare nagrinėtus ekogeografinių tyrimų metodus geografijos III kurso studentai plačiau išmoks taikyti šių metų mokomojoje lauko praktikoje, kuri vasarą savaitę tradiciškai vyks Kuršių nerijoje.
  Renginio organizacinis komitetas: doc. dr. F. Kavoliutė (VU, ChGF), doc. dr. J. Volungevičius (VU, ChGF, LAMMC, ŽI), dr. G. Godienė (VU, ChGF), dr. V. Feiza (LAMMC, ŽI), dr. A. Šlepetienė (LAMMC, ŽI), dr. K. Amalevičiūtė (LAMMC, ŽĮ). Kontaktinis asmuo: G. Godienė, el.p. , tel 8 685 63451