Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kviečia!

  Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos oficialiai nuo 2015 m. bendradarbiauja su Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetu. Abi šalys susitarė skatinti glaudesnį ir efektyvesnį valstybinio sektoriaus ir mokslo institucijų bendradarbiavimą, didinti mokslo taikomąją reikšmę, gerinti specialistų rengimo kokybę. Peržiūrėkite teikiamus pasiūlymus dėl galimų studentų bakalauro ir magistro baigiamųjų, savarankiškų tiriamųjų darbų ir praktikų temų.
  Tarnybai ir valstybinių parkų direkcijomis yra aktualu gauti informaciją apie saugomose teritorijose atliekamus tyrimus, įvairius rezultatus, todėl prašome informuoti apie anksčiau atliktus darbus saugomų teritorijų tema.

  Plakatas

  Kviečiame savanoriauti valstybinių parkų gamtos mokyklose, lankytojų centruose bei saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre, kuris yra įsikūręs Antakalnio g. 25, Vilniuje. Valstybinių parkų specialistams taip pat reikalinga pagalba vykdant pavestas funkcijas, vykdant sezoninę reindžerystę labiausiai lankomose nacionalinių ir regioninių parkų zonose, atliekant sutvarkytų objektų priežiūros (gamtotvarkos) darbus. Pridedame kvietimą savanoriams.
  Ekologinis švietimas – viena iš prioritetinių veiklos krypčių saugomose teritorijose. Siekiame, kad auganti karta nenutoltų nuo gamtos, suprastų ir išmoktų vertinti ją bei joje vykstančius reiškinius, domėtųsi savo aplinka ir kultūra, todėl valstybiniuose parkuose yra kuriamos gamtos mokyklos ir organizuojamos gamtos pamokos. Pagal projektą „Ekologinio švietimo plėtra saugomų teritorijų direkcijose“ buvo parengti 23 metodiniai – pažintiniai vadovai (leidiniai), skirti moksleiviams ir mokytojams, taip pat plačiajai auditorijai, besilankančiai nacionaliniuose ar regioniniuose parkuose. Leidiniai publikuojami ir Tarnybos internetinėje svetainėje www.vstt.lt skiltyje „Leidiniai gamtos mokykloms“.
  Dėl bendradarbiavimo susisiekti su VSTT Apsaugos ir tvarkymo skyriaus specialiste Agne Jasinavičiūte tel. +370 659 63295 arba el. paštu