EUGEO – kaip per vieną naktį geografija sudominti tūkstančius žmonių?

  geonight 2018

  2018 m. balandžio 13 d. Lietuvos geografų draugijos delegacija, vadovaujama prezidentės Genovaitės Kynės dalyvavo EUGEO seminare „Didinant geografijos aktualumą šiuolaikinėje visuomenėje“ (angl. Making geography relevant in contemporary society), kuris vyko Lenkijos mokslų akademijos Geografijos institute Varšuvoje.
  Lenkijos, Vengrijos, Čekijos, Rumunijos, Prancūzijos, Belgijos, Italijos, Airijos, Latvijos ir Lietuvos geografų draugijų atstovai išklausė Geografijos instituto direktoriaus prof. J. Bansky mokslinį pranešimą apie Europos agrarinių teritorijų kaitą, T. Napierala informaciją apie Vyšegrado šalių inicijuojamą projektą YouVGeo, dalijosi geografijos populiarumo didinimo visuomenėje patirtimi, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo klausimus.

  Daugiausiai dėmesio skirta balandžio 6 d. vykusiems „Geografijos nakties“ renginiams Europoje. Prieš 2 metus Zadare, Kroatijoje sumanyta akcija 2017 m. vyko jau ir Prancūzijoje, o šiemet apėmė 6 šalis (Kroatija, Parancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Portuglija).
  Italijos geografų draugijos sekretorius Massimiliano Tabusi atkreipė dėmesį į tai, kad per pastaruosius 6 metus 20 % sumažėjo geografijos profesionalų paklausa, todėl ypač svarbu atskleisti, kad geografija gali nustebinti, teikti džiaugsmą ir yra nepaprastai reikalinga Italijos geografų sėkmės raktas – iniciatyvų tinklų plėtotė, akademinės ir populiariosios geografijos jungtys. Į kvietimą „būti viename žemėlapyje“ italai atsiliepė su dideliu entuziazmu. „Geografijos naktis“ pažymėta net 22 miestuose, kur vykusiuose 37 renginiuose apsilankė daugiau nei 10 000 žmonių, jos eigą fiksavo nacionalinio lygmens media.

  P1050194


  Antoine Le Blanc (Nacionalinis Prancūzijos geografijos k-tetas) pasakojo apie 2018 m. 17-oje Prancūzijos miestų vykusius 20 balandžio 6 – osios renginių (vien Paryžiuje >1000 dalyvių). Smagiai vakarodami drauge prancūzai šį penktadienio vakarą džiaugėsi įvairiausiais geografijos aspektais ir tuo pačiu aiškinosi, kaip pasaulį gelbėjanti geografija gali suteikti tau darbą.
  EUGEO prezidentas Zoltan Kovacs kalbėjo, kad Vengrijoje „Geografijos naktį“ 14-oje renginių 11 – oje vietovių iš viso šventė 819 dalyvių. Puiki idėja – drauge sutikti saulėlydį, juo pasigrožėti, fiksuoti įspūdžius balandžio 6 d. tarp 18.30 iki 20.30 val. ir pasidalyti savo fotografijomis – patiko 6 geografijos katedroms, 3 muziejams, mokykloms ir net bažnyčiai. Buvo organizuojami pasivaikščiojimai, paskaitos, sukurtas tinklalapis, FB grupė, nuotraukų konkursas. Tamas Egedy iš Vangrijos geografijos instituto, pabrėždamas kartų bendradarbiavimo svarbą, pristatė Vengrijoje vykstančius „Tyrėjų nakties“ (2000 – 3000 dalyvių), „Žemės grąžto“ renginius.
  Tadeusz Slwek pristatė Čekijoje vykstančias iniciatyvas – „Geografijos savaitę“, kurioje pvz., 2017 m. 88 renginiuose (specializuotose paskaitose, seminaruose, konkursuose, patyriminiuose eksperimentuose, alumnų susitikimuose ir kt.) dalyvavo apie 3000 dalyvių.
  Giacomo iš Turino universiteto Geografijos mokyklos (Italijos geografijos mokytojų asociacija) kalbėjo apie tai, kaip prie geografijos disciplinos populiarinimo prisideda mokytojai. Jis pristatė atviras visuomenei tradicinius kraštovaizdžio analizės ir modernias metodikas (žaidimus, diskusijas, minčių žemėlapių kūrimą ir kt.) jungiančios Jaunųjų geografų (būsimų mokytojų, studentų) veiklas; pademonstravo, ką geografai gali nuveikti keičiant bendruosius universitetų veiklos principus, mažinant akademinių įstaigų ekologinį pėdsaką.
  Latvijos ir Lietuvos atstovai paantrino, kad mūsų šalyse taip pat vyksta bendrieji renginiai – Tyrėjų naktis, atvirų durų dienos universitetuose; abiejų šalių draugijos daugiau nei 30 metų organizuoja moksleiviams skirtus Jaunųjų geografų mokyklų renginius, konkursus, Lietuvoje treti metai vyksta Geografijos savaitės renginiai ir kt..

  Europos geografinių asociacijų atstovai sutarė, kad reikalingas tolesnis geografijos kaip disciplinos ir specialybės propagavimas, geografijos paslaugų visuomenei patrauklus parodymas, didesnis Geografijos švietimo chartijos aktualinimas ir rėmimasis ja, kvietimų dirbti reikalavimų keitimas.
  Nuspręsta, kad artimiausias EUGEO atstovų seminaras vyks 2019 m. gegužės 15-18 d. Airijoje Galway kartu su 51-uoju Airijos geografų kongresu, skirtu Europos ateities ir kraštovaizdžio vizijų svarstymui „Re-imagine Europe‘s future and landscapes“. Lietuvos geografų draugija įsipareigojo surengti EUGEO seminarą 2020 m.

  P1050214 

  Iš kairės: Sakalas Gorodeckis, Genovaitė Kynė, Dovilė Krupickaitė ir Giedrė Godienė

  EUGEO – Europos geografinių draugijų asociacija, vienijanti 21 šalį. Ši organizacija atstovauja savo narius Europos lygmeniu, stiprina, koordinuoja, inicijuoja bendrą narių veiklą, tobulinant ir propaguojant geografijos discipliną, Europos geografijos mokslinius tyrimus, švietimą, profesinę geografijos praktiką.

  Lietuvos geografų draugijos informacija

  Netinkama ūkinė veikla sumažins derlingumą visoje šalyje

  Autorius R.ilagalis 640x336 

  Doc. dr. Jonas Volungevičius. R.Šilagalio nuotr. 

  Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslininkai perspėja, kad derlingumui pavojinga dirvožemio erozija jau dabar apima didžiąją Lietuvos teritorijos dalį.

  Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto (VU CHGF) Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentas dr. Jonas Volungevičius sako, kad, nesuprasdami gamtinių procesų, šiandien pernelyg aliname dirvožemį, o ignoruodami prastėjančią dirvožemio kokybę rizikuojame, kad ateityje nekontroliuojamai brangs žemės ūkio produkcija ir atsiras kitų ilgalaikių padarinių. Tai signalas formuoti žemės ūkio politiką teritoriniu principu ir įtraukti patyrusius žemės ūkio srities specialistus į atnaujinamo Lietuvos bendrojo plano rengimo darbus.

  Visą straipsnį rasite paspaudę nuorodą.

  Mokytojai pas mokslininkus: kaip paskatinti mokinius rinktis geografijos studijas?

  mokytojai gkk 

  2018 m. sausio 3 d. 10 mokytojų iš Alytaus, Širvintų, Kauno, Vilkaviškio, Vilniaus gimnazijų, kurių absolventai pastaruosius 5 metus daugiausiai rinkosi studijas Geomokslų institute, viešėjo Geografijos ir kraštotvarkos katedroje. Katedros vedėjas prof. dr. Darijus Veteikis, kiti katedros dėstytojai pasakojo apie aktualius mokslo tyrimus ir geografijos studijų programą, kvietė mokytojus dažniau apsilankyti VU, dalyvauti čia vykstančiuose mokslo populiarinimo renginiuose, studijų praktikose.

  Džiugu, kad po šio susitikimo Lietuvos geografų draugija atrado naują narę - ja tapo Vilkaviškio "Aušros" gimnazijos geografijos mokytoja Odeta Smelstorienė. Sveikiname!

  PAGRINDINIŲ STUDIJŲ DARBŲ RENGIMO EIGA 2017/2018 m. m. pavasario semestrui

  Iki kovo 1 d.:
  1) I kurso magistro studijų studentai „Teritorijos vystymo metodologijos“ dalyko praktikos darbų metu pasirenka būsimų baigiamųjų magistro projektų sritį bei teritorijas;
  2) I kurso magistro studijų studentai pasirenka būsimų baigiamųjų magistro projektų vadovus ir asmeniškai su jais susitikdami suformuluoja konkrečias magistro projektų temas ir užregistruoja jas Katedroje;
  3) II kurso bakalauro studijų studentai pavasario semestro pradžioje dar kartą susitinka su darbo vadovais, išsiaiškina iškilusias problemas ir galutinai patikslina kursinių darbų turinius bei numatomas apimtis;
  4) III kurso bakalauro studijų ir I kurso magistro studijų studentai pavasario semestro pradžioje dar kartą susitinka su darbo vadovais, išsiaiškina iškilusias problemas ir galutinai patikslina metinių mokslinių pranešimų turinius bei numatomas apimtis;
  6) IV kurso bakalauro ir II kurso magistro studijų studentai pavasario semestro pradžioje dar kartą susitinka su baigiamųjų darbų vadovais, išsiaiškina iškilusias problemas ir galutinai patikslina baigiamųjų darbų turinį bei numatomas apimtis;
  Iki kovo 15 d.:
  IV kurso bakalauro ir II kurso magistro studijų studentai pavasario semestro pradžioje susitinka su baigiamųjų bakalauro ir magistro projektų vadovais, išsiaiškina iškilusias problemas ir galutinai patikslina baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų turinį bei numatomas apimtis;
  Iki balandžio 15 d.:
  1) katedros vedėjas viešai paskelbia III kurso bakalauro studijų ir I kurso magistro studijų metinių mokslinių pranešimų viešo pristatymo studentų mokslinėje konferencijoje datas (paprastai pirmojoje birželio mėn. pusėje)
  2) katedros vedėjas viešai paskelbia IV kurso bakalauro baigiamųjų darbų ir projektų bei II kurso magistro studijų baigiamųjų magistro darbų ir projektų viešo gynimo datas (paprastai pirmosiomis birželio mėn. dienomis);
  Iki gegužės 1 d.:
  1) II kurso bakalauro studijų studentai paruošia kursinių darbų juodraščius, supažindina su jais darbo vadovus ir aptaria jų tobulinimo ar koregavimo gaires;
  2) III kurso bakalauro studijų ir I kurso magistro studijų studentai paruošia metinių mokslinių pranešimų (straipsnių) juodraščius, supažindina su jais darbo vadovus ir aptaria jų tobulinimo ar koregavimo gaires;
  3) IV kurso bakalaurantai Bakalauro seminaro metu atsiskaito apie baigiamųjų bakalauro darbų ir projektų rengimo būklę, pristatydami jų juodraščius;
  Iki gegužės 15d.:
  II kurso magistrantai Magistro seminaro metu atsiskaito apie baigiamųjų magistro darbų ir projektų rengimo būklę, pristatydami jų juodraščius;
  Iki birželio 1 d.:
  1) III kurso bakalauro studijų ir I kurso magistro studijų studentai galutinai užbaigia metinius mokslinius pranešimus (straipsnius) ir  sutvarkę juos pagal visus nustatytus reikalavimus aprobuoja pas savo mokslinio darbo vadovus;
  2) II kurso bakalauro studijų studentai galutinai užbaigia kursinius darbus, sutvarko juos pagal visus nustatytus reikalavimus ir pristato darbo vadovams;

  Geografijos ir kraštotvarkos katedros vedėjas

  Geografai padeda pamatyti Vilnių kitomis akimis: Joniškio gimnazistų integruota geografijos-istorijos pamoka „Nuo senamiesčio iki čigonų taboro“ su CHGF prof. D. Krupickaite

  Krupickaite mokiniai1

  2017-11-25 Geriausi Joniškio „Aušros“ gimnazijos 11-12 klasių mokiniai kartu su mokytojomis Vilma Kubilinskaite (istorija), Giedre Motiejuite (geografija), dalyvavo socialinių (istorijos-geografijos) mokslų integruotoje Lietuvos šimtmečiui paminėti skirtoje pamokoje „Valstybės pažinimas – Vilniaus miesto zonos „Nuo senamiesčio iki čigonų taboro“.
  Namie surinktas pamatines geografines žinias apie Vilnių padėjo gilinti ir vaizdžiai urbanistinėje ekskursijoje mokė pritaikyti VU CHGF Geomokslų instituto profesorė geografė dr. Dovilė Krupickaitė.
  Geografija ir istorija leidžia pažvelgti į sostinę daugeliu pjūvių, geriau suprasti jo savitą istoriją ir urbanistinę raidą, priemiesčio formavimosi ypatumus, gamtinę įvairovę, mažose gyvenamosiose vietovėse nematytus socialinius reiškinius. Kalbėta apie hidrografijos, reljefo ir istorinių, politinių aspektų įtaką miesto vystymuisi. Analizuojant namų statybos, žmonių gyvenimo sąlygų ir gyvenimo būdo pokyčius, žmogaus ir gamtos sąlygų įtaką kraštovaizdžiui, jo būklei, aptarta turtinga urbanistinių sąlygų įvairovė - miesto pramoniniai, „stalininiai“ ir „chruščiovo“, vėlesnio laikotarpio laikų miegamieji rajonai, uždaros gyvenvietės, priemiesčiai, sodų bendrijos, gamtinės erdvės ir šiuolaikinė architektūra, senamiestis ir čigonų taboras.

  Krupickaite mokiniai2
  Visą 12 valandų išvykos programą sudarė aprašyta urbanistinė ekskursija, ekskursija į VU senuosius rūmus, apsilankymas Lietuvos prezidentūroje ir Valstybės pažinimo centre, Jolitos Vaitkutės paroda Vilniaus rotušėje, skirta Nepriklausomybės šimtmečiui “100 žemės apkabinimų” ir Keistuolių teatro spektaklis „Šv. Kormorano programa „Paskalos ir padavimai“.
  Pamokos sumanytojos – Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokytojos Vilma Kubilinskaitė (istorija), Giedrė Motiejuitė (geografija).
  Parengta pagal: http://geografija.lt/2018/01/integruota-geografijos-istorijos-edukacine-pamoka-%E2%80%9Enuo-senamiescio-iki-cigonu-taboro%E2%80%9C/