Mokomoji praktika po Sūduva!

  suduva 034 

  Geomokslų instituto Geografijos specialybės III k. studentai  buvo kasmetinėje mokomojoje Lietuvos kraštovaizdžio geografijos išvykoje po Sūduvą. 2 dienų kelionės metu susipažinta su smėlingų ir molingų lygumų bei aukštumų gamtovaizdžiu, kalvynais  ir dubumomis bei šio krašto kultūriniu klodu. Aplankyta Merkinė, Kapčiamiestis, Veisiejai, Rudaminos piliakalnis, Aštriosios Kirsnos dvaras, Vištytis, jo akmuo, Pajevonys ir Ožkabaliai, Buktos giria ir Žuvintas, Varnupių piliakalnis ir kiti objektai.
  1.    Prie esperanto kalbos kūrėjo Liudviko Zamenhofo paminklo Veisiejuose.
  2.    Snaigyno ežero panoramoje.
  3.    Prie Galandusio.
  4.    Atminimo ženklai prie Reketijos ežero.
  5.    Dr. Jono Basanavičiaus tėviškės ąžuolyne su vyresniąja kolege, dabar – muziejininke Alma Brazyte.

  suduva 020 suduva 068

  Kaimo plėtra žaliosios ir sidabrinės ekonomikos eroje

  rural

  Šeši VU Geomokslų Geografijos ir kraštotvarkos katedros III kurso studentai kartu su dėstytoju prof.dr. Donatu Burneika gegužės 7 d.  išvyksta į Rygą, kur kartu su studentais iš visų Šiaurės Europos šalių dalyvaus 2 savaičių intensyviuose kursuose "Kaimo plėtra žaliosios ir sidabrinės ekonomikos eroje" (“Rural development in the era of green and silver economies”) , finansuojamuose Šiaurės šalių tarybos švietimo programos  NORDPLUS. Studentai susitiks su ministerijų, vietos valdžios, verslo ir NVO atstovais, ekspertais ir akademikais, vykdys atskirus projektus mažose grupėse, susipažins su vietos įdomybėmis ir užmegs vertingus tarptautinius kontaktus.                        

  Įvyko mokomasis dirvotyros lauko seminaras geografijos studentams Dotnuvoje

  mokomoji eskursija

  Balandžio 19 d. VU Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros ir LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkai surengė mokomąjį dirvotyros lauko seminarą Kėdainių r. sav. Akademijoje, Žemdirbystės instituto bandymų laukuose.

  25 VU III kurso geografijos studentai ir 5 Kėdainių Šviesiosios gimnazijos 3-ųjų klasių mokiniai, vadovaujami geografijos mokytojo Tomo Balčiūno, turėjo progą praktiškai pritaikyti auditorijose nagrinėtą Ekogeografinių tyrimų metodiką, palyginti 2 dirvožemio profilius: susiformavusį intensyvios ūkinės veiklos (žemdirbystės) pasekoje ir santykinai labai natūraliose sąlygose (miške). Buvo demonstruojama, kaip dirvožemio kasinys turėtų būti parengiamas analizei, aprašoma jo morfologija, nustatomi dirvožemio genetiniai horizontai, jų spalva, fizinės ir cheminės savybės. Doc. dr. J. Volungevičiaus (VU, LAMMC, ŽI) ir dr. V. Feizos (LAMMC, ŽI) dirvotyros žinias papildė doc. dr. F. Kavoliutės (VU) pateikiamos geografinės pastabos, informacija apie šalia augančius augalus ir jų diagnostines ypatybes. Dirvožemio ėminių paėmimo techniką demonstravo A. Stulginskio universiteto III kurso agronomijos studentas M. Stankūnas, Žemdirbystės instituto doktorantas iš Ukrainos M. Kochiieru. Dalyviai galėjo patys aprašyti dirvožemio profilius, nustatyti dirvožemio tipologinį vienetą, gyvai perprasti, kaip veikia dirvodaros procesai.
  Po Cheminių tyrimų ir Dirvožemio fizikos laboratorijas ekskursantus lydėjo, su aktualiomis Lietuvos dirvų derlingumo kaitos problemomis, Žemdirbystės instituto moksline veikla ir laboratorijų techninėmis galimybėmis supažindino dr. V. Feiza, disertantė A. Veršulienė, dr. A. Šlepetienė.

  Renginio metu atlikti demonstraciniai dirvožemių tyrimai yra Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projekto „Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams (AGROTVARA)“ dalis. Šiuo penkių mokslo institucijų (LAMMC Žemdirbystės instituto, Joniškėlio ir Vėžaičių filialų, A. Stulginskio universiteto, VU Geomokslų instituto) tyrėjų vykdomu projektu siekiama ištirti veiksnius, lemiančius dirvožemio funkcijų tvarumą ir sukurti prielaidas jo derlingumui išsaugoti ateities kartoms. Daugiau informacijos apie projektą: https://www.lammczi.lt/wp-content/uploads/2017/04/Agrotvara-2.pdf
  Šiame seminare nagrinėtus ekogeografinių tyrimų metodus geografijos III kurso studentai plačiau išmoks taikyti šių metų mokomojoje lauko praktikoje, kuri vasarą savaitę tradiciškai vyks Kuršių nerijoje.
  Renginio organizacinis komitetas: doc. dr. F. Kavoliutė (VU, ChGF), doc. dr. J. Volungevičius (VU, ChGF, LAMMC, ŽI), dr. G. Godienė (VU, ChGF), dr. V. Feiza (LAMMC, ŽI), dr. A. Šlepetienė (LAMMC, ŽI), dr. K. Amalevičiūtė (LAMMC, ŽĮ). Kontaktinis asmuo: G. Godienė, el.p. , tel 8 685 63451

   

  Įvyko mokomoji sociogeografinių tyrimų išvyka!

  eskursija 1

  Gegužės 3 d. VU geografijos specialybės II bakalauro kurso studentai, kartu su kolega Martin Ruchou iš Tulūzos II-ojo universiteto, studijuojančio VU pagal Erasmus mainų programą, vadovaujami prof. dr. Dovilės Krupickaitės važiavo į jau tradicinę mokomąją sociogeografinių tyrimų išvyką po Vilniaus miestą ir apylinkes. Studentai susipažino su svarbiausiomis miesto erdvinę raidą atspindinčiomis teritorijomis, priemiesčių plėtra, probleminėmis vietomis.

  Mokomoji geografinė ekskursija Dotnuvoje

  eskursija

  Balandžio 19 d. VU Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros ir LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkai kviečia III kurso geografijos studentus į vienos dienos ekskursiją - viešą paskaitą Kėdainių r. sav. Akademijoje, Žemdirbystės instituto bandymų laukuose.

  Numatoma aptarti 2 dirvožemio profilių morfologiją, mokyti imti dirvožemio ėminius cheminiams ir fizikiniams dirvožemio tyrimams, susipažinti su Žemdirbystės instituto moksline baze cheminių tyrimų ir dirvožemio fizikos laboratorijose.

  Išvykstama nuo VU Geomokslų instituto 8:00 (M.K. Čiurlionio g. 21). Ekskursija prasideda 10:00 LAMMC Žemdibystės Institute Kėdainių r. sav., Akademija, Instituto al. 1.
  Ekskursija nemokama, dėl programos, pavežimo ir kitų organizacinių klausimų prašome kreiptis į Vilniaus universiteto doc. dr. F. Kavoliutę. Organizacinis komitetas: doc. dr. F. Kavoliutė (VU), doc. dr. J. Volungevičius (VU, LAMMC, ŽI), dr. G. Godienė (VU), dr. V. Feiza (LAMMC, ŽI), dr. A. Šlepetienė (LAMMC, ŽI), dr. K. Amalevičiūtė (LAMMC, ŽĮ).