Doc. J. Milius

             
         Jonas Milius gimė 1937 m. kovo 27 d. Atesnykų k., Alytaus r. Mokėsi Kauno žemės ūkio technikume, 1960 m. baigė Žemės ūkio akademiją. Baigęs studijas kurį laiką dirbo Valstybinio žemėtvarkos instituto Geodezijos skyriuje Kaune. 1961 m. įkūrus Lietuvos geodezininkų draugiją, Jonas Milius tapo jos nariu. Vėliau ši draugija buvo įteisinta kaip Lietuvos geografų draugijos padalinys. Jonas Milius dar nuo studijų laikų svajojo imtis mokslinio darbo, bet dėl įvairių aplinkybių vis atidėliodavo. Pagaliau 1970 m. jis tvirtai nusprendė siekti mokslininko karjeros. 1971 m. įstojo į neakivaizdinę aspirantūrą Botanikos institute (mokslo vadovas – habil .dr. Kazimieras Eringis). 1972 m. pradėjo dirbti dėstytoju valandininku prof. A. Basalyko vadovaujamoje Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto Fizinės geografijos ir kartografijos katedroje. Vęliau pradėjo savarankiškai studijuoti geografiją. 1980 m. K. Eringiui išvykus į užsienį, J. Milius nebeteko mokslinio vadovo. Tik 1981 m. pabaigoje disertacijos vadovu sutiko būti prof. habil. dr. A. Basalykas. 1985 m. pabaigoje J. Milius buvo bebaigiąs rengti disertaciją, bet prireikus darbo vadovo pagalbos, sunegalavo prof. habil. dr. A. Basalyko akys. 1986 m. A. Basalykui išėjus į amžiną poilsį, Jonas Milius vėl liko be mokslo vadovo ir mokslų daktaro disertacija apsigynė 1989-aisiais, vadovaujant prof. Č. Kudabai. Dirbo Valstybiniame žemėtvarkos institute, nuo 1990-ųjų – Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros daktaras, docentas. Docentas mirė - 2010 m. sausio 1 d.