Prof. V. Dvareckas

                     Vytautas Dvareckas (1928 m. rugsėjo 20 d. Puvočiai, Gardino apskr. – 2005 m. liepos 10 d. Vilnius) – Lietuvos geografas, geomorfologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.Mokėsi Puvočių, Marcinkonių, Merkinės mokyklose, 1953 m. baigė Vilniaus universitetą. 1989 m. geografijos mokslų daktaras. 1953–1956 m. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Mineralogijos katedros dėstytojas. 1956–1957 m. Lietuvos hidrometeorologijos valdybos Hidrologinių prognozių skyriaus viršininkas. Nuo 1964 m. Vilniaus universiteto, nuo 1995 m. ir Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas, 1991–1995 m. VU Bendrosios geografijos ir kartografijos katedros vedėjas, nuo 1991 m. profesorius.Moksliniuose darbuose geomorfologiniu požiūriu analizavo pleistoceno vėlyvojo ledynmečio ir holoceno upių slėnius, jų paleogeografinę raidą, fliuvialinio reljefo raguvų ir griovų, rinų morfogenezę. Nuo 1965 m. dalyvavo fizinės geografijos ir geomorfologijos tyrimuose pagal UNESCO programas.Nuo 1996 m. Lietuvos geomorfologų draugijos pirmininkas, Didžiosios Britanijos-Lietuvos draugijos valdybos narys. Lietuvos TSR atlaso (1981 m.) mokslinės komisijos sekretorius.