Išvyka į Švenčionėlių Mindaugo gimnaziją!

  dalyviai

  Pirmąją giedrą ir šiltą šio pavasario dieną (gegužės 3. dieną ) Vilniaus universiteto, Geomokslų instituto, Geografijos kraštotvarkos katedros darbuotojai (Prof. dr. Darijus Veteikis, Doc. dr. Ričardas Skorupskas) kartu su Lietuvos bepiločių orlaivių asociacijos atstovai (Antanas Gedvilas) lankėsi  Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje, kurioje 1954 m. (tuometinė Švenčionėlių mokytojų seminarija) mokslus baigė žymus geografas, valstybininkas ir aktyvus visuomenės veikėjas profesorius Česlovas Kudaba.  Vizito metu mokyklos bendruomenės nariai buvos supažindinti su VU Geomokslų institute vykdomomis studijomis bei jų specifika, bepiločių orlaivių konstrukciniais ypatumais, ir  pasitelkiant šiuos įrenginius nuotoliniu būdu atliekamais kraštovaizdžio tyrimais. Po teorinės pažinties Mindaugo gimnazijos mokiniai ir mokytojais rinkosi Švenčionėlių hipodrome, kuriame buvo sėkmingai atlikti skirtingų tipų bepiločių orlaivių demonstraciniai skrydžiai.

  pristatymas 1

  doc.dr. R. Skorupskas pristato bepiločio orlaivio veikimo principą.

  Pristatymas 2

  GKK vedėjas prof.dr. Darijus Veteikis supažindina mokinius su geografijos studijomis.